BİAMASTER

Garanti Edilen İçerik                                 w/w

Suda Çözünür Bor (B) ................................% 0,2

Suda Çözünür Demir (Fe) ............................% 3

Suda Çözünür Mangan (Mn).........................% 0,8

Suda Çözünür Molibden (Mo)........................% 0,03

Suda Çözünür Çinko (Zn).............................% 0,5

Yağlar hariç diğer tarımsal ilaçların birçoğu ile karışabilir. Karışım hazırlamadan önce kavanoz testi yapılması önerilmektedir.

Tankın 1/3 ünü su ile doldurunuz. İlave edilecek farklı kimyasal madde varsa ekleyiniz. Suyu tamamlayıp, belirlenen miktarda BIAMASTER’ı ekleyip iyice karıştırınız.

Meyve, Tarla Bitkileri, Sebzeler, Endüstri Bitkilerinde gelişim başlangıcından itibaren yapraktan 150-300ml/da; damlamadan 0,5-1lt/da  dozunda uygulanır. İhtiyaç halinde uygulama 2-3 kez tekrarlanabilir. Alınacak sonuçlar iklim, toprak vb. faktörlerden etkileneceğinden en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

Çiçeklenme döneminde yapılan ilaçlama ve gübrelemenin bitkiye zarar verme olasılığı dikkate alınmalıdır.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler