BRANDT AGRASOL ZMFB

GARANTİ EDİLEN İÇERİK                                                                       

%W/W

Suda Çözünür Bor (B)

1,8

Suda Çözünür Demir (Fe)

2,7

Suda Çözünür Mangan (Mn)

5,4

Suda Çözünür Çinko (Zn)

5,4

 

KULLANIM DOZU ve DÖNEMİ (Yapraktan uygulama)

Meyve, Tarla Bitkileri, Sebzeler, Endüstri Bitkilerinde gelişim başlangıcından itibaren yapraktan 100-300 ml/da dozunda uygulanır. İhtiyaç halinde uygulama 2-3 kez tekrarlanabilir. Alınacak sonuçlar iklim, toprak vb. faktörlerden etkileneceğinden en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme yaptırılması önerilmektedir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajlarda kuru ve iyi havalanan depolarda saklayınız. Gıdalardan, su kaynaklarından uzakta, ahşap paletler üzerinde saklayınız. -5 ile 40 ⁰ C de normal şartlarda üretim tarihinden itibaren 3 yıl özelliğini korur.

 

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler