BRANDT REACTION P DS 12-58-0

Garanti Edilen İçerik

w/w

Toplam Azot (N)

%12

Amonyum Azotu (N)

%12

Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5)

  %58

Brandt Reaction P DS  tek başına yada diğer bir çok gübre ile birlikte karıştırılarak uygulanabilir. İstenilen karışım daha önce tecrübe edilmediyse kavanoz testi yapılması önerilir. Brandt Reaction P DS  yı amonyum tiosulfat, potasyum tiosulfat, yüksek pH ya sahip ürünler veya serbest amonyak içeren ürünlerle birlikte kullanmayınız.

Tavsiye edilen miktarda ürünün çözmek için planlanan gerekli miktarda suyun yarısında ürünü çözmeye başlayınız. Karıştırmaya devam ederken yavaşça suyu tamamlayınız. Suyun sıcaklığı ve kalitesi maximum çözünürlüğü belirleyicidir.Ilık sular çözünürlülüğü ve çözünürlülük süresini kısaltır. Bu ürün çözeltiye karıştığı zaman sıcaklığı düşürür. Gübrenin tamamen çözünmesini sağlamak için sıcaklık düşüşlerini göz önünde bulundurmak stok çözeltiler hazırlarken önemlidir.

Brandt Reaction P DS   suda çözünür, bir üründür. Bu ürün suda çözülerek gübreleme ekipmanları ile birlikte yada sulama sistemlerine enjekte edilerek uygulanır. Başlangıç yada temel gübre olarakta direkt olarak toprağa uygulanabilir.

Brandt Reaction P DS, açık alanlarda ve seralarda, sebzeler, tarla bitkileri, meyveler, süs bitkileri, yeşil alanlar gibi coğu bitkiler için kullanılabilir

 

KULLANIM DOZLARI (Topraktan uygulama):

Gerçek dozlar bitkilerin vejetasyon periyodu,toprak durumları vb koşullar göze alınarak, EC hesabıyla teknik bilgiye sahip mühendislerce belirlenmelidir.Bununla  birlikte genel kullanım dozları aşağıdaki gibidir. Çözeltiyi hazırlarken 120 gr ürünü en az 1 litre suda çözünüz . İhtiyaç halinde uygulama tekrarlanabilir.

 

Hafif noksanlıklarda:                          300-500 gr/da

Orta derecede noksanlıklarda:           600-800 gr/da

Şiddetli noksanlıklarda:                     800-1100 gr/da

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler