BRANDT REACTION S DS

Garanti Edilen İçerik      % W/W

Amonyum Azotu (N)        20

Brandt Reaction S DS,asit karakterli gübreler ve diğer besin maddeleriyle birlikte karıştırılabilir. İstenilen karışım daha önce tecrübe edilmediyse kavanoz testi yapılması önerilir. BRANDT REACTION SDS ‘yi amonyum tiyosulfat, potasyum tiyosulfat, yüksek pH ya sahip ürünler veya serbest amonyak içeren ürünlerle birlikte kullanmayınız.

Tavsiye edilen miktarda ürünün çözmek icin planlanan gerekli miktarda suyun yarısında ürünü çözmeye başlayınız. Karıştırmaya devam ederken yavaşça suyu tamamlayınız. Suyun sıcaklığı ve kalitesi maximum çözünürlüğü belirleyicidir. Ilık sular çözünürlülüğü ve çözünürlülük süresini kısaltır. Bu ürün çözeltiye karıştığı zaman sıcaklığı düşürür. Gübrenin tamamen çözünmesini sağlamak için sıcaklık düşüşlerini göz önünde bulundurmak stok çözeltiler hazırlarken önemlidir.

Brandt Reaction S DS suda çözünür bir üründür. Bu ürün suda çözülerek gübreleme ekipmanları ile birlikte ya da sulama sistemlerine enjekte edilerek uygulanır. Başlangıç ya da temel gübre olarak ta direkt olarak toprağa uygulanabilir. Brandt Reaction S DS, açık alanlarda ve seralarda, sebzeler, tarla bitkileri, meyveler, süs bitkileri, yeşil alanlar gibi coğu bitkiler için kullanılabilir.

KULLANIM DOZLARI (Topraktan uygulama)

Gerçek dozlar bitkilerin vejetasyon periyodu, toprak durumları vb. koşullar göze alınarak, EC hesabıyla teknik bilgiye sahip mühendislerce belirlenmelidir. Bununla birlikte genel kullanım dozları aşağıdaki gibidir. Çözeltiyi hazırlarken 120 gr ürünü en az 1 litre suda çözünüz. İhtiyaç halinde uygulama tekrarlanabilir.

Hafif noksanlık:                    125-450 gr/da

Orta derecede noksanlık:      450-900 gr/da

Şiddetli noksanlık:               900-1300 gr/da

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler