BRANDT SMART TRIO

Suda Çözünür Bor (B).........................................% 0.20
Suda Çözünür Mangan (Mn) ................................% 3.00
Suda Çözünör Çinko (Zn).....................................% 3.00

Brandt Smart Trio ‘nun içeriğindeki bor, mangan ve çinko mikro bitki besin elementleri bitkilere yapraktan püskürtülerek uygulanmak üzere formüle edilmiş olup, diğer kimyasallarla fiziksel olarak karıştırılabilir.

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiç bir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Yüksek alkali (yüksek pH) çözeltilerle karışım hazırlamadan önce kavanoz testi yapılması önerilmektedir.

Pülverizatörü 1/3 -2/3 oranında su ile doldurunuz. Farklı kimyasal maddeler ilave edilecek ise ekleyip iyice karıştırınız. Gerekli miktarda Brandt Smart Trio ilave ediniz ve yeknesak bir karışım elde edilinceye kadar karıştırın ve pülverizatörün kalanını su ilave ederek tamamlayınız.

Mısır, Buğday, Pamuk, Patates, Yerfıstığı, Tütün, Çeltik, Kanola, Pancar, Ayçiçeği vb. tarla bitkileri ile tüm meyve ve sebzelerde bor, mangan ve çinko mikro besin elementi eksikliğini gidermek amacıyla vejetasyon periyoduna göre 100 Litre suya 250-350 ml/da dozunda uygulanır. İhtiyaç halinde uygulama tekrarlanır. Alınacak sonuçlar ve verim iklim, toprak, bitki ve benzeri faktörlerine göre şekilleneceğinden dolayı en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizleri yaptırılması ve buna dayalı gübreleme programlanması önerilmektedir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler