BRANDT UMBRELLA

BRANDT UMBRELLA

BRANDT UMBRELLA

Bitki Besleme

Spreader / Sticker96% Terpene resins, Tall oil fattyacids and alkyphenol etoxylate

.

Ürün Belgeleri

Özellikleri;
Umbrella, Polymeric terpene – tabii reçinelerden elde edilen, yayıcı, yapıştırıcı, etki uzatıcı ve etki arttırıcı özelliklere sahiptir.
Umbrella, tabii reçinelerden imal edilmiş doğal bir üründür. Yaprak yüzeyindeki wax tabakasıyla birleşerek bir form oluşturur.
Umbrella, pestisitler ile karıştırılarak uygulandığında yüzeyde bir film tabakası oluşturarak yıkanmaya dayanıklılığı arttırır ve pestisitlerin etkisini uzatır, daha iyi sonuçlar alınmasını sağlar.
Umbrella, insektisit, fungisit, herbisit, bitki gelişim düzenleyiciler ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir. Yapılan karışımların uygulandığı yüzeylerde yayılma ve tutunma kabiliyetlerini arttırır.
• Reçinelere özgü doğal bir yapıda olan Umbrella, rüzgârlı havalarda yapılan ilaçlamalarda ilaçlı suyun sıçramasını ya da sürüklenmesini azaltarak bitki yüzeyinde homojen bir kaplamayla, daha iyi ve etkili bir ilaçlama yapılmasına olanak sağlar.
Umbrella, bir iki saat güneş ışığında kaldıktan sonra 7 ila 10 gün boyunca yıkanmayı engeller.
Umbrella, elastiki bir katman oluşturarak, beraberinde kullanıldığı maddeleri kapsüle eder. Bu elastiki yapıdan dolayı bitki büyümesi devam ettikçe etkisini sürdürür.
Umbrella, beraberinde kullanıldığı maddelerin yavaş salınımına neden olduğu için daha uzun koruma ve etki sağlar.
• Bazı kimyasallar ya da organik ürünler UV ışınları ile yaprak yüzeyinde parçalanırlar ve etkileri düşer. Umbrella, koruyucu tabaka oluşturduğu için beraberinde uygulandığı maddelerin UV ışınlarıyla parçalanmalarını mümkün olduğunca engeller. Bu koruyucu tabaka ile beraberinde kullanıldığı maddelerin iklim şartlarına karşı dayanıklılığını arttırır.
Umbrella, bu özelliklerinden dolayı çıkış öncesi toprağa uygulanan herbisitlerin toprak partikülleri ile bir bağ kurmasını sağlayarak ilacın yıkanmasını engeller. Dolayısıyla ilacın hedef bölgede kalmasını sağlar.
Umbrella, sistemik pestisitlerin bitkilerin vaskülar sistemine kolaylıkla girmesine olanak sağlar.
Umbrella, uygulamaları ile bitkilerin yapraklardan su kaybını azaltarak, bitkilerin olası kuraklık stresine karşı direncini arttırır.
Umbrella, yağmur ile yıkanma ya da rüzgâr ile erozyona uğrayarak yaprak yüzeyinden uzaklaşmayı engeller.

Kullanım Şekli ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Umbrella, yeterli miktarda su ile karıştırılır ve her zaman için tanka diğer ürünler karıştırılıp iyice çözüldükten sonra ilave edilir.
Umbrella uygulamalarından sonra ilaçlama aletlerinin yıkanıp temizlenmesi gerekmektedir. Bunu her uygulamadan sonra yapınız.
Umbrella, köpürmez, donmaz ve tıkanmaya sebep olmaz. Her türlü püskürtülme aracı ile uygulanabilir.

Kullanıldığı Yerler ve Dozu:
Yayıcı-Yapıştırıcı olarak, insektisit, fungisit, herbisit, bitki gelişim düzenleyicileri, yaprak gübreleri ile karıştırılarak, tüm kültür bitkilerinde güvenle kullanılır. Tavsiye edilen doz, 100 lt ilaçlı mamul veya dekara 20-40ml dir. Tarla bitkilerinde uçak ile yapılacak ilaçlamalarda doz dekara 100 ml (60-100ml) ye kadar yükseltilebilir.
Çatlamayı ve raf ömrünü arttırıcı olarak, Bağ, Yumuşak Çekirdekli (elma, armut, ayva vs.) ve Taş çekirdekli (kiraz, vişne, şeftali, kayısı, erik vb.) meyveler, Narenciye alanları, Sebze ve Örtü altı alanlarda erkencilik, güneş yakması, çatlamalar, kabuk lekelerinin azalması meyve ve meyve renginin gelişmesinin ve raf ömrünün artırılması için hasattan 4-6 hafta önce 0,5-1 lt / 100 lt su dozuyla uygulanır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler