MANNI-PLEX Ca

Garanti Edilen İçeriği                           w/w
Nitrat Azotu (NO3-N)                             % 8.0

Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)          % 14

Çiçeklenme döneminde yapılan ilaçlama ve gübrelerin bitkiye zarar verme olasılığı dikkate alınmalıdır. Orta fosfatlarla ve çok yüksek potasyum içeren kimyasal maddelerle karışımlarını kontrol ediniz. Tankın 1/3 ünü su ile doldurunuz, uygun miktarda MANNIPLEX Ca ekleyiniz ve suyu tamamlayınız. Farklı kimyasal maddeler ekleyip (kullanılacaksa) iyice karışırınız. Yağlar hariç diğer tarımsal ilaçların birçoğu ile karışabilir. Karışım hazırlamadan önce kavanoz testi yapılması önerilmektedir.

Yapraktan Uygulama: Meyve, Tarla Bitkileri, Sebzeler, Endüstri Bitkilerinde gelişim başlangıcından itibaren yapraktan 200-300 ml/da dozunda uygulanır. İhtiyaç halinde uygulama 2-3 kez tekrarlanabilir. Alınacak sonuçlar iklim, toprak vb. faktörlerden etkileneceğinden en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme yaptırılması önerilmektedir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler