MANNI-PLEX K

Garanti Edilen İçerik                                     w/w

 Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)               % 20

Meyve, Tarla Bitkileri, Sebzeler, Endüstri Bitkilerinde gelişim başlangıcından itibaren yapraktan 200-400 ml/da dozunda uygulanır. İhtiyaç halinde uygulama 2-3 kez tekrarlanabilir. Alınacak sonuçlar iklim, toprak vb. faktörlerden etkileneceğinden en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme yaptırılması önerilmektedir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler