MANNI-PLEX Mn

 

Garanti Edilen İçerik                                                    %w/w

 

Suda Çözünür Mangan (Mn)                                                 5

Yapraktan uygulama: Meyve ve Narenciyelerde Mikro Besin Maddeleri eksikliklerini gidermek amacıyla noksanlık durumuna göre 100-300 ml/da dozunda püskürtülerek uygulanır. Küçük ağaçlarda minimum 20 l, büyük ve verimdeki ağaçlarda minimum 100 l suyla uygulayınız. Tarla bitkilerinde ve sebzelerde uygulama dozu noksanlık durumuna göre 100-300 ml/da’dır. Alınacak sonuçlar ve verim iklim, toprak, bitki vb. faktörlerden etkileneceği için en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve elde dilen sonuçlara göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler