MANNI-PLEX Zn

Garanti Edilen İçerik                                                                 %W/W

Suda Çözünür Çinko (Zn)                                                                      7

Yapraktan uygulama: Tarla bitkilerinde, sebzelerde ve meyve ağaçlarında, Çinko Mikro Bitki Besin Maddesi eksikliklerini gidermek amacıyla kullanılır. Genel olarak noksanlık ve vejetasyon durumuna göre 100-300 ml/da oranında kullanılır. Tarla bitkileri ve sebzelerde minimum 20 l suyla, meyve ağaçlarında minimum 100 l suyla uygulayınız. Alınacak sonuçlar ve verim iklim, toprak, bitki vb. faktörlerden etkileneceği için en iyi sonuca ulaşmak için toprak ve yaprak analizlerinin yaptırılması ve elde edilen sonuçlara göre gübreleme yapılması önerilmektedir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler