ABG ROND 48 SL

ABG ROND 48 SL

ABG ROND 48 SL

Herbisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Banketler, Su ve Drenaj kanalları Banket ve üstü yabancı otlara (-) 1000-1500 ml/da
Kara, Demir yolu kenarları, Havaalanları, Fabrika bahçeleri, Tarihi alanlar, Tarla kenarları Çalımsı ve odunsu ( ) 1000 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Yabani yulaf(Avena sterilis) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Kısır brom (Bromus sterilis) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Kuş yemi (Phalaris spp.) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Ballıbaba(Lamium amplexicaule) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Kanarya otu(Senecio vulgaris) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Yer fesleğeni (Mercurialis annua) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Turna gagası (Geranium dissectum) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Yabani fiğ(Vicia spp.) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Kuş otu(Stellaria media) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Yabani hardal(Sinapis arvensis) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Ebegümeci (Malva parviflora) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Yabani yonca (Medicago spp.) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Semiz otu(Portulaca oleracea) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Sütleğen (Euphorbia spp.) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Sirken(Chenopodium album ) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Bambul otu(Chrozophora tinctoria) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Yeşil kirpidarı (Setaria viridis) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Darıcan(Echinochloa crus-galli) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Benekli Darıcan (Echinochloa colonum) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Yeşil horozibiği(Amaranthus viridis) 300 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Topalak (Cyperus rotundus) 600 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 600 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 600 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 600 ml/da
Turunçgiller, Bağ, Fındık, Meyve Bahçeleri, Kültür Bitkisi Yetişmeyen Alanlar Isırgan otu (Urtica urens) 600 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ABG Rond 48 SL  (480 g/Litre Glyphosate IPA tuzu) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Hazırlanan ilaç doğrudan yabancı otlara pülverize edilir. En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir.  İlaçlı mahlûlün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir.  ABG Rond 48 SL sistemik etkili bir ilaç olduğundan, ilacın otlara nüfuz edebilmesi için ilaçlamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır. Uygulamalarda, ilaçlama aletinin düşük basınçta çalıştırılması önerilir.  Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapmayınız.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler