AGROCRIP

AGROCRIP

AGROCRIP

Fungisit

Islanabilir Toz (WP)
%70 + %1,5 Folpet + Triadimenol

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Bağ Külleme (Uncinula necator) 200 g/100 L.su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) 10-42
Bağ Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 200 g/100 L.su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) 10-42
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 200 g/ 100 L.su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) 10-42
Bağ Ölü kol (Phomopsis viticola) 200 g/ 100 L.su (Sofralık 10 gün, Şaraplık 42 gün) 10-42
Domates Külleme (Leveillula taurica) 200 g/100 L.su 7
Elma Karaleke (Venturia ineaqualis) 200 g/ 100 L.su 7
Elma Külleme (Podosphaera leucotricha) 200 g/ 100 L.su 7
Hıyar Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 200 g/ 100 L.su 7
Hıyar Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 g/ 100 L.su 7
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) 200 g /100 L su 7 gün
Agrocrip® yağlar ve dinitro bileşikleri, yaprak gübreleri özellikle organik fosforlu ilaçlar ile karıştırılmaz.Diğer ilaçlar ile geniş çaplı bir karışım  yapılmadan önce fiziksel karışım bakımından uygun test yapılmalı ve kullanılacak bitkiye karşı güvenliği için de ufak parselde ön uygulamadan sonra kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ külleme:

1.uygulama:Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde

2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde

3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde

4.ve diğer uygulama: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine karar yapılır.

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. bitki koruma ürününün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağ kurşuni küf: 1.uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında yapılmalıdır. 2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile hastalığında seyrine göre devam edilir.

Bağ Ölükol: *Yaz uygulaması 1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Patlıcangillerde külleme (Domates):Uygulamalar tarlada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Kabakgillerde külleme (Hıyar) İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27oC’nin üzerinde ve orantılı nemin de % 50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Kabakgillerde mildiyö (Hıyar): Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma küllemesi: 1. uygulama; Pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 2. uygulama; Çiçek taç yapraklarının % 60-70’i döküldüğünde, 3. ve diğer uygulamalar; Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Uygulama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır. Tomurcukların iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler