AKTİNARA 35 FS

AKTİNARA 35 FS

AKTİNARA 35 FS

İnsektisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği Tel Kurtları(Agriotes spp.) 1000 ml / 100 kg tohuma 120 gün
Buğday Ekin Kambur Böceği(Zabrus spp) 150 ml / 100 kg tohuma 120 gün
Mısır Tel Kurtları(Agriotes spp.) 500 ml/100 kg tohuma 56 gün
Patates Patates böceği(Leptinotarsa decemlineata) 10 ml / 100 kg Tohuma 56 gün
Patates Tel Kurtları(Agriotes spp.) 30 ml / 100 kg tohuma 56 gün
Şeker Pancarı Şekerpancarı piresi (Chaetocnema sp) 750 ml / 100 kg tohuma 56 gün
Şeker Pancarı Toprak altı zararlıları ( ) 750 ml / 100 kg tohuma 56 gün

Aktinara 35 FS yeni geliştirilmiş sıvı (akıcı süspansiyon) bir tohum ilacı insektisittir. Aktinara 35 FS ürününün etkili maddesi “thiamethoxam” hem temas ve hem de mide yoluyla etki eden sistemik bir bitki koruma ürünü olup, böceklerin sinir sistemi üzerinde tesirlidir. Tohumların çimlenmesini takiben kökler tarafından alınan etkili madde süratle kotiledon, taze sürgün ve yapraklara taşınmaktadır. Bu özelliğin yanı sıra uzun süreli residüel etkisi nedeniyle (6-8 hafta) “thiamethoxam” tohum ilacı olarak bitkinin en hassas olduğu erken gelişme döneminde bitkileri zararlılara karşı en iyi şekilde korumak için idealdir. Telkurtları (Agriotes spp.) ile mücadelede en etkili yöntem tohum ilaçlamasıdır.

Aktinara 35 FS film kaplama polimer preparatlar ile ve nötr reaksiyonlu tohum ilaçlarının “WS” ve “FS” formülasyonları ile karışım halinde kullanılabilir. Aktinara 35 FS solvent bazlı formulasyonlar ile karışım halinde kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANMA ŞEKLİ:

İyi bir şekilde kalibre edilmek şartıyla, Aktinara 35 FS “Flow Seed Treater” diye tabir edilen ve tohum yürür bantları geçerken memelerden ilaç püskürtülerek ilaçlama yapan aletler ile ve bünyesinde sisleme odası bulunan döner diskli (spinning disk) tohum ilaçlama aletleriyle sulandırılmadan veya sulandırılarak kullanılabilir. İlaçlamada ayrıca dönen bidon (rotating drums) sistemli aletler de kullanılabilir. Buğdayda tohum ilaçlandıktan hemen sonra bekletilmeden ekilmelidr.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemine yayılarak homojen bir kaplama sağlayacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

Çiftçi şartlarındaki uygulamalarda beton hazırlama mikserleri, ilaçlama bidonları da kullanılabilir. Sulandırılarak kullanılmak istendiğinde ilaç ön karışımı aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır.
-İlaç karışım kabına, örnekte verilen miktarda su doldurunuz.
-Kullanmadan önce ilacı iyice çalkalayınız.
-Devamlı olarak karıştırırken, gerekli miktarda Aktinara 35 FS ’yi suya ilave ediniz.
-Kullanım sona erinceye kadar bu ilaç ön karışımı devamlı olarak karıştırılmalıdır.
-Bu karışım hazırlandıktan sonra en geç 24 saat içinde kullanılmalıdır.

Örneğin, 100 kg’lık bir patates tohumunu ilaçlamak için tavsiye edilen ilaç 1000 ml. su ile yukarıdaki şekilde karıştırılarak ön karışım elde edilir. Elde edilen bu ön karışım 100 kg’lık tohuma belirtilen aletlerle mütecanis olarak tatbik edilir. Patateste; temiz bir zemin üzerine serilmiş tohumluk üzerine sırt pülverizatörü kullanılarak ilaç ön karışımı pülverize edilir. Uygulama sırasında tohumluk iyice karıştırılmalıdır.

NOT:
-Aktinara 35 FS mibzerde tohum akışı hızını azaltabilir. Bu nedenle kullanmadan önce mibzer ayarını yapınız.
-Kullandıktan sonra tüm aleti temizleyiniz.
-İlaçtan beklenen üstün etkinin sağlanabilmesi için toprakta yeterli nem ve mutedil iklim koşulları gereklidir.

Bitki Tahammülü: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi bir şekilde tahammül edilir. Tereddüt halinde önce bitki toleransı saptanmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler