ALBACORE

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Karaleke(Venturia pyrina) 125 ml/100 l su 21 gün
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 50 ml/100 l su 7 gün
Domates Mildiyö(Phytophthora infestans) 150 ml/100 l su 7 gün
Elma Karaleke(Venturia inaequalis) 125 ml/100 l su 21 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 125 ml/100 l su 10 gün
Kiraz Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 125 ml/100 l su 7 gün
Nar Narda kahverengi leke (Alternaria alternata) 125 ml/100 l su 14 gün
Turunçgil Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp citri) 250 ml/100 l su 14 gün
Zeytin Halkalı leke hastalığı (Spilocaea oleaginum) 125 ml/100 l su 14 gün

ALBACORE yüksek alkali reaksiyonlu pestisitlerle veya chlorpyrifos ile karıştırmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ mildiyösü:

1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2.ve diğer uygulamalar: Birinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar devam edilmelidir. Son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamalar, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce 

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke:  

Marmara bölgesinde;

1.uygulama:  Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

 

 

Ege bölgesinde;

1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

2. ilaçlama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce.

3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

*Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Akdeniz bölgesinde;

1.uygulama: Hasattan sonra,  

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce, 

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra ,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3.uygulama: meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken uygulama yapılmalıdır. 

Sert çekirdeklilerde çiçek monilyası (Kiraz):

1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),

2.ilaçlama tam çiçeklenme döneminde  (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Narda kahverengi leke: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında, taç yapraklar dökülünce, meyveler yarı büyüklüğe ulaşınca ilaçlama yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler