ALBERT 75 WG

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Buğday Rüzgar otu (Apera spica-venti) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Yabani yulaf(Avena fatua) 25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Kısır brom (Bromus sterilis) 25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Püsküllü çayır (Bromus tectorum) 25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday İtalyan çimi (Lolium multiflorum) 25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Kısa başaklı kuş yemi(Phalaris brachystachys) 25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Yumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa) 25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Küçük başaklı kuşyemi (Phlaris Minör) 25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Yumrulu salkım otu (Poa bulbosa) 25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Kan damlası(Adonis aestivalis) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Boylu Papatya (Anthemis altissima) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Tarla papatyası (Anthemis fumariifolia) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Sarı Ot (Boreava orientalis) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Taşkesenotu(Buglossoides arvensis) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Rum yalancı keteni (Camelina draba) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Suriye turpu (Chorispora syriaca) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Tarla hazeranı(Consolida regalis) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Uzun süpürge otu (Descurania sophia) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Dil kanatan (Gallium aparine) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Kıraç ıtırı (Geranium stepporum) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Yağlı ot (Gypsophila lutea) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Yabani çivit otu(Isatis tinctoria) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Ballıbaba(Lamium amplexicaule) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Hakiki papatya(Matricaria spp.) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Yabani turp(Raphanus raphanistrum ) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Çok çiçekli delice ( Lolium multiflorum) 25 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Avusturya köpek papatyası (Anthemis austriaca) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Boyacı papatyası (Anthemis tinctoria) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Yabani havuç (Daucus carota) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Baca otu (Euclidium syriacum) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı
Buğday Pekmez hardalı (Erysimum repandum) 20 g/da + 50 ml/da *Yayıcı-yapıştırıcı

ETKİ ŞEKLİ:

Albert 75 WG, buğdayda dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili bir herbisit olup, yapraklar ve kısmen de kökler tarafından alınarak yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. İlacın etkili maddesi Acetolactate synthase (ALS) inhibitörü olduğundan bitki büyüme metabolizmasını bozar ve hedef türleri ölüme götürür. Uygulamayı takiben yabancı otların büyümesi hızla durur. Ancak ölmekte olan bitkilerde renk değişimi gibi semptomların oluşması, şartlara ve yabancı otların hassasiyetine göre değişmekle beraber uygulamadan

1 ila 3 hafta sonra görülmeye başlar.

Albert 75 WG Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışım yapılacak ise, ön karışım testi yapılması önerilir.

Albert 75 WG aynı pakette birlikte verilen yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Yayıcı-yapıştırıcı ilacın etkisini güçlendirir ve yabancı otlara olan etkisini artırır.

Albert 75 WG yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (geniş yapraklı yabancı otların 4-6 yapraklı, dar yapraklıların 1-2 kardeşli oldukları dönem) buğdayın kardeşlenme dönemi ortasından sapa kalkma başlangıcına kadar olan devrede kullanılmalıdır. Yabancı otların kıştan çıkışta gösterdikleri durgun dönem atlatılmadan, yani ilkbaharda gelişme yeniden başlamadan önce kullanmayınız.

Buğdayın kardeşlenme başlangıcı gibi erken dönemlerinde uygulanması tavsiye edilmez.  Hava sıcaklığının 5 0C’nin altında olduğu dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez. Hava tahminlerine göre don olayı veya yoğun yağış beklenen dönemlerde kullanılması tavsiye edilmez.

MÜNAVEBE BİTKİLERİNE ETKİSİ

Albert 75 WG uygulanan buğdaydan sonra aynı tarlaya ekilebilecek ürünlere olumsuz etkisi yoktur.  

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler