ALGAMEK 1.8 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) 75 ml/100 l su -
Biber (sera) Kırmızıörümcekler(Tetranychus spp.) 25 ml/ 100 l su 3 gün
Çilek İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 25 ml/100 l su 3 gün
Domates İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 25 ml/da 3 gün
Elma Avrupa kırmızıörümceği(Panonychus ulmi) 75 ml/100 l su 7 gün
Hıyar (sera) Kırmızıörümcekler(Tetranychus spp.) 25 ml/ 100 l su 3 gün
Kornişon (Sera) Kırmızıörümcekler(Tetranychus spp.) 25 ml/100 l su 3 gün
Pamuk İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 50 ml/da 21 gün
Patlıcan (sera) Kırmızıörümcekler(Tetranychus spp.) 25 ml/ 100 l su 3 gün
Süs Bitkileri Yaprak Galerisineği(Lyriomzya trifolii) 25 ml/100 l su 7 gün

Algamek 1,8  EC  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup olarak sınıflandırılmış bir insektisit-akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Algamek 1,8  EC  ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

Diğer bitki koruma ürünleriyle karışabilirlik durumu uygulayıcı sorumluluğunda kontrol edilmelidir.

ABAMECTIN:

Kontak ve mide etkili insektisit,akarisit ve nematosittir.

Translaminar hareket ile sınırlı sistemik etkiye de sahiptir. 

Nörotransmitleri inhibe ederek kolorür kanallarını aktive eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:

Süs Bitkileri - Yaprak Galerisineği: İlk galeri belirtileri görülür görülmez uygulamaya başlanır. Gerekirse uygulama tekrarlanabilir. İki uygulama arasında en az 7 gün olmalıdır.

Pamuk – Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara BKÜ uygulaması yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar ve Kornişon – Kırmızıörümcekler: Domates, patlıcan, hıyar ve kornişonda yaprak başına ortalama 3-5 adet, biberde 1-3 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Çilek - İki Noktalı Kırmızıörümcek: Erken dönem uygulaması; Kırmızı Örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızı örümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması; Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu- Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızı örümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve BKÜ uygulaması yapılması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızı örümcek tespit edilmesi halinde BKÜ uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Armut - Armut Psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp, 2.ve 3. Dönem nimfler görülmeye başlandığı ve sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Elma - Avrupa Kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bitki Tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler