ALMAKSAN

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday Delice(Lolium rigidum) 200 ml/da (yabancı otların iki yapraklı dönemi) 14 gün
Buğday Kuş yemi (Phalaris spp.) 200 ml/da (yabancı otların iki yapraklı dönemi) 14 gün
Buğday Yabani yulaf(Avena spp.) 200 ml/da (yabancı otların iki yapraklı dönemi) 14 gün
Glayöl Darıcan(Echinochloa crus-galli) 200 ml/da 14 gün
Mercimek Yabani yulaf(Avena spp.) 150 ml/da (yabancı otların iki yapraklı dönemi) 14 gün
Pancar Delice(Lolium spp.) 200 ml/da (yabancı otların iki yapraklı dönemi) 14 gün
Pancar Kuş yemi (Phalaris spp.) 200 ml/da (yabancı otların iki yapraklı dönemi) 14 gün
Pancar Yabani yulaf(Avena spp.) 200 ml/da (yabancı otların iki yapraklı dönemi) 14 gün
Soğan Darı(Setaria spp.) 200 ml/da (yabancı otların iki yapraklı dönemi) 14 gün
Soğan Darıcan(Echinochloa crus-galli) 200 ml/da (yabancı otların iki yapraklı dönemi) 14 gün
Soğan Yabani yulaf(Avena spp.) 200 ml/da (yabancı otların iki yapraklı dönemi) 14 gün

ALMAKSAN (Diclofop- methyl 284 g/L) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. 2,4-D’li bitki koruma ürünü uygulaması ile ALMAKSAN uygulaması arasında en az 1 hafta zaman olmalıdır.

DICLOFOP-METHYL

Aynı zamanda kontak etkisi de olan sistemik seçici bir herbisittir. Öncelikle yapraklardan alınır nemli topraklarda kökler tarafından da alınabilir. 

Asetil CoA carboxylase (ACCase)'sı engelleyerek, yağ asitlerinin sentezlenmesini önler. Asilimatların köklere doğru yer değiştirmesininin önüne geçer, klorofil içeriğini düşürür fotosentesi ve meristematik aktiviteyi engelleyerek hücre membranını yok eder. 

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ALMAKSAN (Diclofop- methyl 284 g/L) yabancı otlara yapraktan etki eden sistemik bir ilaçtır.
Yabancı otların 2-4 yapraklı devrelerinde atıldığında, en iyi etki alınır. 

Sıcaklığın 30‚C°nin üzerinde olduğu çok kurak havalarda atılmaz. Mısır, Pamuk, Çeltik'te kullanılmaz. 

Motorlu sırt atomizörü haricinde her türlü aletle atılır. 

Etkisi hava şartlarına bağlı olup, ilaçlamadan 3-7 gün sonra belli olur. 

İlaçlamadan 2 saat sonra yağmur yağarsa, ilaçlamayı tekrarlamak gerekmez.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler