ALPGOR 40 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antep Fıstığı Şıralı zenk(Idiocerus stali) 150 ml/100 l su 7 gün
Antep Fıstığı Antepfıstığı içgüvesi(Schneidereria (=Recurvaria) pistaciicola) 150 ml/100 l su (larva) 7 gün
Antep Fıstığı Antepfıstığı göz kurdu(Thaumetopoea solitaria) 150 ml/100 l su (larva) 7 gün
Antep Fıstığı Antepfıstığı meyve içkurdu (Megastigmus pistaciae) 150 ml/100 l su 7 gün
Antep Fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 150 ml/100 L su nimf-ergin 7 gün
Badem Fidan dip kurtları(Capnodis spp.) 200 ml / 100 l su ergin-larva 7 gün
Elma Armut kaplanı(Stephanitis pyri) 80 ml / 100 l su nimf-ergin 7 gün
Elma Elma pamuklu biti(Eriosoma lanigerum) 100 ml / 100 l su nimf-ergin 7 gün
Elma Ağaç sarı kurdu(Zeuzera pyrina) 150 ml / 100 l su larva 7 gün
Elma Yaprak bitleri (A.pomi, D.plantaginea,D.devecta, M.persicae,H.pruni,P.persicae) 100 ml/100 L su 7 gün
Erik Fidan dip kurtları(Capnodis spp.) 200 ml / 100 l su ergin-larva 7 gün
Kayısı Fidan dip kurtları(Capnodis spp.) 200 ml / 100 l su ergin-larva 7 gün
Şeftali Şeftali virgül kabuklubiti(Nilotaspis halli) 150 ml / 100 l su larva 7 gün
Şeftali Fidan dip kurtları(Capnodis spp.) 200 ml / 100 l su ergin-larva 7 gün
Zeytin Zeytin çiçek sapı sokanları (Calocoris trivialis,C. annulus) 150 ml/100 l su nimf 21 gün
Zeytin Zeytin güvesi(Prays oleae) 100 ml/100 l su larva (yaprak veya çiçek dölüne) 21 gün
Zeytin Zeytin güvesi(Prays oleae) 150 ml/100 l su larva (Meyve dölüne) 21 gün
Zeytin Zeytin kırlangıç böceği (Agalmatium flavescens) 150 ml/100 L su nimf 21 gün
Zeytin Zeytin kurdu(Coenorrhinus cribripennis) 150 ml/100 l su ergin 21 gün
Zeytin Zeytin pamuklubitleri (Euphyllura spp.) 150 ml/100 l su nimf-ergin 21 gün

ALPGOR 40 EC (Dimethoate 400 g/L)  Deltamethrin terkipli ilaçlarla  karışabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

DIMETHOATE:

Kolinesteraz inhibitörü. Kontak ve mide etkili  sistemik insektisit ve akarisit.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken BKÜ ve su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız.

Alpgor 40 EC Uygulama esnasında bitki en iyi şekilde ıslanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin de ıslanması sağlanmalıdır.

Elma—Yaprak bitleri: Vegetasyon süresi boyunca 100 sürgünde 5-15 arası sürgünde bulaşık görüldüğünde veya sürgünlerde 5-10 koloni görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Meyve ağaçlarında yaprakbitlerine karşı genel olarak çiçekten önce ve yazın ilaçlama yapılmalıdır.

Elma- Armut kaplanı: Nisan ayından itibaren erginlerin kışlaklarından çıkıp yapraklara geçtiği, fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde 10 ağacın farklı yönündeki birer sürgünden alınan toplam 100 yaprakta ergin sayısı, yaprak başına ortalama 1 adet olduğunda ilk ilaçlamaya karar verilir. 1. Döl nimflerinin yoğun olduğu haziran ayında yukarıdaki yöntemle ergin ve nimfler sayılır. Yaprak başına ortalama 2-4 adet ergin ve nimf mevcut ise, 2. ilaçlama yapılır. Gerekirse temmuz sonu veya ağustosun ilk haftasında 2.bir ilaçlama yapılır.

Elma- Ağaç sarıkurdu: Mayıs ayında asılan izleme tuzaklarında ilk ergin yakalandıktan sonra ki 14-16. günlerde (haziran ayı) ilaçlama yapılmalıdır. Tuzaklarda erginler yakalanmaya devam ettiğinde ağustos ayında 2. ve Ekim ayında 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Fidan dipkurtları: Zararlı tespit edilirse; ergin mücadelesi mayıs-haziran aylarında (hava sıcaklıkları 25-26ºC olmadan ) yeşil aksam kaplama şeklinde ilaçlama yapılmalıdır. Larva mücadelesi ise haziran, temmuz, ağustos aylarında, zararlının yumurtalarını koyduğu dönemde, her 15 günde bir kök boğazından itibaren aşı noktası dâhil 1 m. çapında yüzey ilaçlaması yapılmalıdır.

Şeftali- Şeftali virgül kabuklubiti: Yazın ise, nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2hafta sonra 1. ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak 2. ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı- Şıralı zenk: Nimflere karşı yaz aylarında yapılacak uygulama zamanının saptanması için 10 ağaçta 100 meyve salkımı kontrol edilir ve meyve salkımı başına 25 yumurta izi sayıldığında ilaçlama yapılması gerektiğine karar verilir. Yumurtaların % 50 oranında açıldığı mayıs ortası ile haziranın ilk haftası arasında ilaçlama yapılır. Erginlere karşı kış aylarında yapılacak mücadele ise Şubat-Mart aylarında sürgünlerde erginler görüldüğünde, gözler patlamadan 20 gün önce ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığı- Antepfıstığı psillidi; Mayıs ayı başından itibaren haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Antepfıstığı- Antepfıstığı içgüvesi: Kimyasal uygulama kışlayan dölün yani birinci neslin larvalarına karşı yapılmalıdır. 10 ağacın değişik yönlerinden meyve salkımları kontrol edilmeli, meyvelerdeki bulaşma oranının % 3’ü bulması durumunda uygulamaya karar verilmelidir.

Antepfıstığı meyve iç kurdu: Ağaç üzerinde kalmış veya toprağa dökülmüş bir yıl öncesine ait 300 meyve mart-nisan aylarında kontrol edilir. Meyve içinde saptanan canlı larva oranı % 10 ise kimyasal uygulama yapılmalıdır. Mayıs ayından itibaren yapılan kontrollerle ergin çıkışı izlenir. İlk ergin çıkışının görülmesinden bir hafta sonra uygulamaya başlanır.

Antepfıstığı gözkurdu: Yapılan kontrollerde ağaç başına 2-3 yumurta paketi bulunan bahçeler bulaşık sayılır. Bahçede ağaçların % 50’si bulaşık ise bahçenin tamamı, bu oran daha düşük ise yalnız bulaşık ağaçlara uygulama yapılmalıdır. Tomurcukların patlama döneminde, yumurtalardan çıkışlarını tamamlamış birinci ve ikinci dönem larvalarına karşı nisan ayı başından sonuna kadar uygulama yapılır.

Zeytin çiçek sap sokanı: Zeytin çiçek sap sokanı mücadelesi zeytin güvesi çiçek nesli mücadelesi ile aynı zamana rastladığından, zeytin güvesi için mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur. Zeytin güvesi mücadelesi yapılmayan bahçelerde, zeytinin çiçek açma zamanında, nisan sonu mayıs başlarında, ağaç başına yaklaşık 25 adet zararlı saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10’unda canlı ‘‘yumurta+larva’’ olduğunda uygulama yapılır.

Zeytin kırlangıç böceği: Diğer zararlılara karşı yapılan kimyasal uygulamalar ile bu zararlıya karşı uygulanan mekanik mücadele zararlıyı baskı altında tutmaktadır. Kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır.

Zeytin kurdu: Yapılacak kontroller sonucunda bir ergin dahi görülse uygulamaya başlamak gerekir.

Zeytin pamuklu biti: İlaçlamanın mutlaka gerekli olması halinde zeytin pamuklu bitinin en uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir. Zeytin güvesi çiçek nesli için mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur.

Zeytin sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde uygulamaya geçilir. Vuruk sayıları haftada 1-2 kez, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış, flüoresan sarı renkteki en az 1000’er meyvede yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir. Yapılan sayımlarda salamuralık çeşitlerde % 1 vuruk, yağlık çeşitlerde % 6-8 vuruk saptandığında, yer aletleriyle zehirli yem kısmi dal uygulaması veya kaplama uygulama yapılmalıdır.

Glayöl çiçek soğanı akarı: Söküm zamanı soğanlar kesilerek kontrolleri yapılır, % 20 bulaşma varsa mücadeleye geçilir.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler