APPLORE 25 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Karaleke (Venturia pirina) 10 ml/100 l su 14 gün
Elma Karaleke(Venturia inaequalis) 10 ml/100 l su 14 gün
Şeker Pancarı Külleme (Erysiphe betae) 20 ml/da 14 gün
Şeker Pancarı Yaprak leke hastalığı(Cercospora beticola) 30 ml/da 14 gün

APPLORE 25 EC (Difenoconazole 250 g/l) Elma ve armutta kara leke mücadelesinde meyve ve yapraklar üzerinde koruyucu ve tedavi edici özelliğe sahiptir.Mantar gelişimi daha erken dönemde önlendiğinden hastalık çıkışına meydan vermez.Bu sebeple karaleke mücadelesinde hastalık belirtileri görülmeden koruyucu ilaçlama şeklinde yapılması tavsiye edilir.
APPLORE 25 EC (Difenoconazole 250 g/l)   lokal sistemik ve translaminar özelliğe sahip olup ilaçlamayı takip eden 2 saat içerisinde bitki bünyesine dahil olur, yaprağın her tarafına taşınır.

APPLORE 25 EC (Difenoconazole 250 g/l) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Gerekli görülmesinde bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.

DIFENOCONAZOLE:

Koruyucu ve tedavi edici etkili sistemik  bir fungisittir. 

Acropetal ve güçlü translaminar translokasyon ile  yapraklar tarafından emilir.

Sterol demetilasyon inhibitörüdür. Hücre zarı ergosterol biyosentezini engeller, fungusun  gelişimini durdurur.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Elma karalekesi:
1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,
4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:
1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.uygulama: Beyaz rozet döneminde,
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce
4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı:
Şekerpancarı erişkin yapraklarının % 5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Şekerpancarı küllemesi: Hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır ve ihtiyaca göre 20 gün ara ile devam edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler