AQUATİS

AQUATİS

AQUATİS

Fungisit

Süspansiyon Konsantre (SC)
200 + 125 g/L Azoxystrobin + Difenoconazole

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Antep Fıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 100 ml / 100 l su 21 gü
Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola) 80 ml / 100 l su 21 gü
Bağ Ölü kol (Phomopsis viticola) 80 ml / 100 l su 21 gü
Bağ Külleme (Erysiphe necator) 80 ml / 100 l su 21 gü
Buğday Sarı Pas (Puccinia striiformis) 100 ml/da 42 gü
Buğday Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) 100 ml / da 42 gü
Buğday Septorya yaprak lekesi (Septoria tiritici) 100 ml/da 42 gü
Domates Külleme (Leveillula taurica) 100 ml/100 l su ( sera ) 3 gün
Havuç Külleme (Leveillula taurica) 80 ml/da 3 gün
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 80 ml/da 14 gü
Soğan Soğan Mildöyösü (Psronospora destructor) 50ml /da 14 gün
Aquatis, hem kontak hem de geniş sistemik etki alanlı olan bir fungisitdir. Bitki üzerinde hem yaprak hem de ürün uzerinde etkilidir. İçerdigi iki farklı aktif maddenin farklı etkileri sayesinde geniş spekterumlu bir koruma sağlar. Ascomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes ve oomycetes gibi fungal etmen gruplarında başarılı olmaktadır. Antisporulant etkisi sayesinde hastalığı başlamadan durdurur.
Aquatis (200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole)Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım denemesi önerilir. Karışım uygulamalarda önce tanktaki suya Aquatis konmalı, karıştırmaya devam ederken diğer bitki koruma ürünü veya gübre ilave edilmelidir. Aquatis’in domatesteki uygulamalarında yayıcı yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (Sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica): 1.uygulama: Çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulama yapılır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Buğday Sarı pas (Puccinia striiformis); Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde uygulamalara devam edilir.

Buğdayda tahıl küllemesi (Erysiphe graminis f.sp tritici): İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Septorya Yaprak Lekesi (Septoria tritici): Genel olarak ilaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışının öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden ilaçlamaya gerek duyulabilir. İlaçlamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda, bitki koruma ürünlerinin etiketinde belirtilen etki süreleri dikkate alınmalıdır.

Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola):
1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2.ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamalar, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağ Ölükol (Phomopsis viticola):
Yaz uygulaması
1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ küllemesi (Erysiphe necator):
1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.


Nohut, Antraknoz: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 °C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde uygulamalara devam edilir.

Antepfıstığı, Karazenk: 1. Uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır. 2. Uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Uygulamaların yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Havuçta külleme hastalığı: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün arayla uygulamaya devam edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler