AQUATİS

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antep Fıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 100 ml / 100 l su 21 gün
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 80 ml / 100 l su 21 gün
Bağ Ölükol(Phomopsis viticola) 80 ml / 100 l su 21 gün
Bağ Külleme (Erysiphe necator) 80 ml / 100 l su 21 gün
Biber (sera) Külleme(Leveillula taurica) 100 ml/100 l su 3 gün
Domates (sera) Külleme(Leveillula taurica) 100 ml/100 l su 3 gün
Havuç Külleme(Leveillula taurica) 80 ml/da 3 gün
Hıyar (sera) Külleme(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 80 ml/100 l su 3 gün
Kornişon (Sera) Külleme(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 80 ml/100 l su 3 gün
Nar Kahverengi leke hastalığı(Alternaria alternata f. sp citri) 80 ml/100 l su 21 gün
Nohut Antraknoz(Ascochyta rabiei) 80 ml/da 14 gün
Patlıcan (sera) Külleme(Leveillula taurica) 100 ml/100 l su 3 gün
Soğan Soğan Mildöyösü (Psronospora destructor) 50ml /da 14 gün

Aquatis, hem kontak hem de geniş sistemik etki alanlı olan bir fungisitdir. Bitki üzerinde hem yaprak hem de ürün uzerinde etkilidir. İçerdigi iki farklı aktif maddenin farklı etkileri sayesinde geniş spekterumlu bir koruma sağlar. Ascomycetes, basidiomycetes, deuteromycetes ve oomycetes gibi fungal etmen gruplarında başarılı olmaktadır. Antisporulant etkisi sayesinde hastalığı başlamadan durdurur.

Aquatis (200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole)Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım denemesi önerilir. Karışım uygulamalarda önce tanktaki suya Aquatis konmalı, karıştırmaya devam ederken diğer bitki koruma ürünü veya gübre ilave edilmelidir. Aquatis’in domatesteki uygulamalarında yayıcı yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Antepfıstığı Karazenk:

1. Uygulama; ilk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.

2. Uygulama ve Diğer Uygulamalar; hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam etmelidir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Bağ Mildiyösü:

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yörelerde;

1. uygulama, sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca yapılmalıdır. 2. ve diğer uygulamalar 1. uygulamanın etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır. Hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yörelerde;

1. uygulama, kışlık sporla tahmini bulaşmadan sonra ve yazlık sporların ortaya çıkmasından önce (ilk yağ lekeleri görülmeden önce) yapılmalıdır. 2. ve diğer uygulamalara, yapraklar üzerinde en az iki saat ıslaklık olduğu ve yapraklarda yağ lekesi bulunduğu sürece devam edilmelidir.

Bağda Ölükol:

Yaz uygulaması

1. Uygulama; sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. Uygulama; sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. Uygulama; sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama; çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama; çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. Uygulama; çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve Diğer Uygulamalar; üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Domates (Sera) Külleme: İlk uygulama çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılır. Hastalık şiddetine göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Nohut Antraknozu: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 10oC ve orantılı nemin       en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de pratik olarak hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır.  İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde uygulamalara devam edilir.

Havuçta Külleme: Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün arayla uygulamaya devam edilir.

Soğan Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Nar -  Kahverengi Leke:

1. Uygulama; çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır.

2. Uygulama; taç yaprakları döküldüğünde yapılır.

3. Uygulama; meyveler yarı büyüklüğüne geldiğinde yapılır.

Hıyar, Kornişon (Sera) - Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir. 

Biber, Patlıcan (Sera) - Patlıcangillerde Külleme: Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Patlıcan (sera)’da bir sezonda ikiden fazla uygulama yapılmaz.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler