ARPİMA

ARPİMA

ARPİMA

Hasat Yardımcıları & BGD

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Koza açımını teşvik etmek ,yeknesak hasat sağlamak yaprakların dökülmesini sağlamak () 200 ml/da 14 gün

Uygulamaya Hazırlama:Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

Kalibrasyon: Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için aletin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ARPİMA ( 480 g/L Ethephon + 60 g/L Cyclanilide) Ürün pamukta koza açtırıcı ve yaprak döktürücü olarak hasat öncesi kullanıldığından uygulama zamanı itibarı ile diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması gerekmez.

                                     

Teknik olarak tepeye yakın ve hasat edilebilir kozalar olgunlaştığında uygulanmalıdır. (Bıçak ile kolayca kesilemeyecek kadar sert ve kesitte tohum çevresi açık kahve rengi olduğunda) pratik olarak kozalar %25-30 açmış olduğunda

ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:Aynı gün tüketecek kadar karışım hazırlayın. Sulandırılmamış ürün ekipman üzerine dökülürse kalıcı lekeler bırakabilir; bu gibi durumda bulaşmış kısımları 1 saat içerisinde bol su ile yıkayın. İyi bir ıslatma için yer aletleriyle 20-40 l/da su kullanılmalıdır. 6-8 saat içerisinde yağmur bekleniyorsa uygulama yapılmamalıdır. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Arpima uygulamasından 30 gün içerisinde mısır, hububat, 60 gün içerisinde yaprağı yenen sebze, 120 gün içerisinde havuç, turp gibi kökü yenen sebze ekmeyiniz.

Hasat: Randımanlı bir hasat için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Uygulamadan itibaren 14 gün geçmeden hasat yapılmamalı, bir kayba neden olmamak için de hasat çok geciktirilmemelidir. Normal koşullarda uygulamadan 14-21 gün sonrası hasat için uygundur.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler