ATRACTIVO

ATRACTIVO

ATRACTIVO

İnsektisit

SC (Süspansiyon Konsantre)
75 g/L + 18 g/L Indoxacarb + Abamectin

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Domates Domates Güvesi (Tuta absoluta) 45 ml/100 L. su, Larva 3 gün
Pamuk Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 70 ml/da larva 14 gü
Atractivo (75 g/l Indoxacarb+ 18 g/l Abamectin) Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
Atractivo iki farklı aktif maddenin karışımı ile oluşmuş SC (süspansiyon konsantre) formülasyonunda bir insektisittir. Bu aktif maddelerden Indoxacarb, kontak ve mide zehiri etkilidir. Böceklerin sinir hücrelerinde sodyum kanallarını tıkayarak etki eder ve uygulamadan kısa bir süre sonra zararlının beslenme ve diğer faaliyetleri durur veye çok azalır. Abamectin ise mide zehiri ve kontak etkili bir insektisit akarisittir. Bitki bünyesinde sistemik aktivitesi sınırlı olmakla birlikte, iyi bir translaminar etkiye sahiptir. Böylece yaprakta bir noktadan diğerine kolaylıkla taşınmakta ve yaprak içinde hareket ederek zararlıları kontrol etmektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Domates güvesine karşı ergin çıkışı saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren tarlada (1/2 tuzak /ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 10’u yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. Uygulamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse uygulama tekrarlanabilir. Uygulama sabah erken veya akşamüzeri sakin havada yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler