AVESTAR 10 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Buğday Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 75 ml/da Yabancı otların 2-4 kardeşli döneminde
• Arılara zehirlidir. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
•Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
•Tıkanmış memeleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
•İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
•İlaçlamada kullanılan alet ve edevatı iyice yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.
•Komşu kültür bitkilerine bulaşmamasına dikkat ediniz.
•Bekleme süresine uyunuz.
•Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
 

AVESTAR 10 EC (Fenoxaprop-p-ethyl 100 g/L) diğer ilaçlarla karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

FENOXAPROP-P-ETHYL 
Sistemik ve kontak etkisi olan seçici bir herbisittir. Başlıca yapraklardan alınır. 
Asetil CoA carboxylase (ACCase)'sı engelleyerek, yağ asitlerinin sentezlenmesini önler.
 
 

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve daha sonra hesaplanan gerekli miktar AVESTAR 10 EC (Fenoxaprop-p-ethyl 100 g/L) ayrı bir kapta çoğaltılarak iyice karıştırılıp aletin deposuna yavaş yavaş dökülür. Aletin deposunu yarıya  kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı  aynı gün içinde kullanınız.

 • AVESTAR 10 EC (Fenoxaprop-p-ethyl 100 g/L), buğdayda sorun olan yabani yulafa karşı etkili sistemik bir ilaçtır. 
 • Yabancı otların yaprak ve gövdeleri vasıtası ile alınır.
 • Bir hafta 10 gün içerisinde yapraklarda sararma ve nekrotik lekeler oluşmaya başlar. 
 • İklim şartlarına bağlı olarak yabancı otlar 2-4 hafta içinde tamamen ölür.
 • İklim şartlarının iyi gitmesi ilacın etkisini artırır, kurak, kuru ve soğuk şartlarda etki azalır.
 • Uygulamadan sonra 1-3 saat içinde yağış olması durumunda olumsuz etkilenmez.
 • AVESTAR 10 EC (Fenoxaprop-p-ethyl 100 g/L) yabancı otların iki yapraklı döneminden 2-4 kardeş olduğu döneme kadar atıldığında iyi sonuç alınır. 
 • Atomizör hariç her türlü yer aletleriyle uygulanır. 
 • Dekara kullanılacak su miktarı ortalama 20-40 litredir. 
 • Yelpaze huzmeli memelerle uygulanması önerilir. 
 • Tavsiye dozunda kullanıldığında buğdayda zararlı etkisi yoktur. Arpada kullanılmaz.
 • Aynı bölgede benzer etki mekanizmasına sahip  herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması sonucu ilaçlara karşı dayanıklılık oluşturabilir.Bu durumda herbisitin tavsiye edilen dozu yabancı ota karşı yeterli etki sağlayamaz. Bunun için farklı etki mekanizmasına sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması dayanıklılığı geciktirir veya engeller.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler