AWACANT

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana) 25 ml/100 l su larva (Sofralık üzüm) 3 gün (Şaraplık üzüm) 10 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 ml/da larva (tarla) 3 gün
Domates Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis) 35 ml/100 l su larva (sera) 3 gün
Domates Domates Güvesi (Tuta absoluta) 40 ml/da-(tarla) 40 ml/100 l su (sera) larva 3 gün
Elma Elma içkurdu(Cydia pomenella) 35 ml/100 l su yumurta, larva 14 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 45 ml/da ergin 14 gün
Mısır Mısır koçankurdu( Sesamia spp) 30 ml /da larva 3 gün
Mısır Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis) 30 ml /da larva 3 gün
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 45 ml/da larva 14 gün
Pamuk Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis) 40 ml/da larva 14 gün

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKATEDİLECEK HUSUSLAR:
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- - Bitki koruma ürünü bal arıları ve tozlayıcı arıların (bombus arıları) aktif olmadığı zaman uygulanmalıdır (örneğin sabah erken ya da akşam saatlerinde uygulayın).
- Bombus arılarının tozlayıcı olarak kullanıldığı yerlerde kovanların bitki koruma ürünü uygulamasından önce kapatılması ve uygulama sonrasında 72 saat boyunca kapalı tutulması önerilir.
- Bitki koruma ürününün genel olarak uygulama alanı dışındaki birkilere ulaşmasına engel olunuz.
- Awacant kutusunun kapağını açmadan önce iyice çalkalayınız.

AWACANT Bilinen pek çok fungisit ve insektisitlerle karışabilir. Karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bitki koruma ürününün ruhsat sahibi firmasına başvurunuz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ salkımgüvesine karşı, salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1.dölde 120 gün-derece, 2.dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece’ye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır. *Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünde girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır. Sezon için aynı yerde domateste 4’ten fazla Awacant uygulaması yapmayınız.

Domateste pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Domateste domates güvesine karşı Ergin çıkışını saptamak için üretim başlangıcından itibaren tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. Uygulamada bitkinin her tarafına ulaşarak iyi bir kaplamanın (özellikle yaprağın alt yüzeyi) sağlanması çok önemlidir.

Elma içkurdu: Elma içkurdu’na karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlaı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollede 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler