B-KATRİNA 50 SC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Kuru İncir Testereli böcekler(Oryzaephillus surinamensis) 30 ml/100 m2 ( Boş ambar yüzey ilaçlaması) 49 gün
Kuru Üzüm Testereli böcekler(Oryzaephillus surinamensis) 30 ml/100 m2 ( Boş ambar yüzey ilaçlaması) 49 gün
Tütün Tatlı kurt(Lasioderma serricorne) 30 ml / 100 m2 ( En fazla 5 lt su ile ) ( ambar) 15 gün

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Kuşlara zehirlidir.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız. -Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız.
- Uygulama esnasında korunma uyarılarına uyunuz.
- Sulandırma sonrası, bekletmeden hemen uygulayınız.
- Astım, saman nezlesi ve alerjisi olanlar, temas etmemelidir.
- Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
B-KATRİNA 50 SC (Deltamethrin 50 g/L) , , diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.
DELTAMETHRIN:
Hızlı bir etkiye sahip kontak ve mide etkilidir. 
Tüm piretroitler gibi sinir sodyum kanallarının çalışmasını önler.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Tütünde Tütün güvesi ve Tatlı kurda karşı: Boş depolarda, ambar temizliği yapıldıktan sonra yapılmalıdır. 100 m2 için gerekli olan su miktarı hesaplanmalıdır. Uygulamadan önce pencereler, kapılar ve havalandırma sistemleri kapanmalıdır. M2 üzerinden tavsiye edilen bitki koruma ürünü miktarını, hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeylere uygulanmalıdır.

Kuru meyve zararlılarına karşı: Kuru meyve zararlılarına karşı uygulama 3 şekilde yapılır.

Boş ambar uygulaması: Gerekli kültürel önlemler alındıktan ve ambar kireçle badana edildikten sonra yapılır.

Fümigasyon: Depolama öncesi bulaşma almış olan ürünlere, depolamanın başında yapılır.

Dolu ambar ilaçlaması: Depolama süresinde bulaşma görüldüğü takdirde uygulanır. Bu uygulama ostikolu tuzaklarda 3-4, açık tuzaklarda 10-15 ergin böcek görüldüğünde yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler