B-KATRİNA 50 SC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma Elma içkurdu(Cydia pomenella) 7.5 ml/ 100 l su 3 gün
Kuru İncir Testereli böcek(Oryzaephillus surinamensis) 30 ml/100 m2 ( Boş ambar yüzey ilaçlaması) 49 gün
Kuru Üzüm Testereli böcek(Oryzaephillus surinamensis) 30 ml/100 m2 ( Boş ambar yüzey ilaçlaması) 49 gün
Tütün Tatlı kurt(Lasioderma serricorne) 30 ml/100 m2 En fazla 5 L su ile (Ambar) 15 gün
Tütün Tütün tripsi(Thrips tabaci) 30 ml/da 14 gün
Tütün Tütün güvesi(Ephestia elutella) 30 ml/100 m2 En fazla 5 L su ile (Ambar) 15 gün
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 12.5 ml/100 l su 21 gün
Zeytin Zeytin güvesi(Prays oleae) 15 ml/100 L su (Çiçek nesli ve Meyve nesli) 21 gün


- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Kuşlara zehirlidir.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız. -Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız.
- Uygulama esnasında korunma uyarılarına uyunuz.
- Sulandırma sonrası, bekletmeden hemen uygulayınız.
- Astım, saman nezlesi ve alerjisi olanlar, temas etmemelidir.
- Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

B-KATRİNA 50 SC (Deltamethrin 50 g/L) , , diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

DELTAMETHRIN:
Hızlı bir etkiye sahip kontak ve mide etkilidir. 
Tüm piretroitler gibi sinir sodyum kanallarının çalışmasını önler.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Tütünde Tütün güvesi ve Tatlı kurda karşı: Boş depolarda, ambar temizliği yapıldıktan sonra yapılmalıdır. 100 m2 için gerekli olan su miktarı hesaplanmalıdır. Uygulamadan önce pencereler, kapılar ve havalandırma sistemleri kapanmalıdır. M2 üzerinden tavsiye edilen bitki koruma ürünü miktarını, hiç kuru yer kalmayacak şekilde bütün yüzeylere uygulanmalıdır.

Tütün - Tütün Tripsi:Yaprak başına ortalama 5 tütün tripsi görüldüğünde uygulama yapılır.

Kuru meyve zararlılarına karşı: Kuru meyve zararlılarına karşı uygulama 3 şekilde yapılır.

Boş ambar uygulaması: Gerekli kültürel önlemler alındıktan ve ambar kireçle badana edildikten sonra yapılır.

Fümigasyon: Depolama öncesi bulaşma almış olan ürünlere, depolamanın başında yapılır.

Dolu ambar ilaçlaması: Depolama süresinde bulaşma görüldüğü takdirde uygulanır. Bu uygulama ostikolu tuzaklarda 3-4, açık tuzaklarda 10-15 ergin böcek görüldüğünde yapılır.

Elma – Elma İçkurdu:Yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Zeytin - Zeytin Sineği:Ergin çıkış zamanları iklim, toprak karakteri, çeşit v.b. etkenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bölge farklılıkları dikkate alınarak, meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde ilaçlamaya geçilmelidir. Bu nedenle tuzakların haziran ayının ilk yarısından itibaren asılması gerekmektedir. Ergin artışlarının belirlenmesi amacıyla, içinde %2 diamonyum fosfat eriyiği olan McPhail tuzaklar ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklar kullanılır. Vuruk sayımları haftada 1-2 defa, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış, en az 1000'er meyvede yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir. Yapılan sayımlar sonucunda, salamuralık çeşitlerde %1 vuruk, yağlık çeşitlerde ise %6-8 vuruk saptandığında, yer aletleri ile zehirli yem kısmi dal ilaçlaması veya kaplama uygulama yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler