BARBOROSSA

BARBOROSSA

BARBOROSSA

Fungisit

SC ( Süspansiyon Konsantre)

330 g/L Metalik Bakıra eşdeğer bakır hidroksit

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 100 ml/100 l su 7 gün
Domates (sera) Mildiyö(Phytophthora infestans) 150 ml/100 l su 3 gün
Elma Karaleke(Venturia inaequalis) 250 ml/100 l su 14 gün
Kayısı Yaprak delen(Wilsonomyces carpophylus) 500- 250 ml / 100 l su 7 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı(Taphrina deformans) 30 ml/100 l su 7 gün
Turunçgil Kahverengi leke hastalığı(Alternaria alternata ) 150 ml/100 l su 7 gün
Zeytin Halkalı leke (Spilocaea oleaginum) 250 ml/100 l su 7 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Barborossa® 350 g/l  Metalik Bakıra eşdeğer bakır hidroksit ) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Mildiyösü:

1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 10 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamalar, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Domates Mildiyö:

İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Elma Karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.  

Sert Çekirdekli Meyvelerde Yaprak Delen (Çil) (Kayısı):

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.uygulama yapılmalıdır. 

Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı:

Tomurcukların kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır. Tomurcukların iyice kaplanmasına özen gösterilmelidir.

Turunçgillerde Kahverengi Leke:

Sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Zeytinlerde Halkalı Leke:  

Marmara bölgesinde;

1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege bölgesinde;

1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz bölgesinde;

1.uygulama: Hasattan sonra,  

2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce,  

3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler