BAŞARAN M

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Çeltik Dip otu (Lindernia pyxdaria) 200 ml/da (yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde) 60 gün
Çeltik Güvercinayağı(Ammania coccinea) 200 ml/da (yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde) 60 gün
Çeltik Kız otu(Cyperus difformis) 200 ml/da (yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde) 60 gün
Çeltik Kurbağakaşığı(Alisma plantago) 200 ml/da (yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde) 60 gün
Çeltik Üç köşeli sandalye sazı (Scirpus mucronatus) 200 ml/da (yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde) 60 gün


-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
-Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

BAŞARAN M (Bentazone + MCPA 250+125 g/L) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.

BENTAZONE 

Seçici kontak bir herbisittir. Oldukça az hareketlilik ile esas olarak yapraklardan alınır fakat aynı zamanda kökler tarafındanda alınabilir ve ksilemde akropetale doğru taşınır. 

Fotosentez II de fotosentetik elektron taşımını engeller. 

 

MCPA
Hormon tipi seçici sistemik bir herbisittir. Kökler ve yapraklar tarafından alınır ve taşınır. Meristematik dokudaki konsantrasyonu büyümeyi engeller. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde kullanılır. Uygulamadan 2 gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 48 saat (2 gün) sonra tavalara tekrar su verilir. Uygulamalar dekara 20-40 L su ile 3 atm basınçta yelpaze hüzmeli meme kullanılarak yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler