BAŞARAN M-60

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Çeltik Sivri saz (Scirpus spp.) 250 ml/da 60 gün
Çeltik Hasır otu(juncus spp.) 250 ml/da 60 gün
Çeltik Kurbağakaşığı(Alisma plantago) 200 ml/da Yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde 60 gün
Çeltik Kız otu(Cyperus difformis) 200 ml/da Yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde 60 gün

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

BENTAZONE 

Seçici kontak bir herbisittir. Oldukça az hareketlilik ile esas olarak yapraklardan alınır fakat aynı zamanda kökler tarafındanda alınabilir ve ksilemde akropetale doğru taşınır. 

Fotosentez II de fotosentetik elektron taşımını engeller. 

 

MCPA
Hormon tipi seçici sistemik bir herbisittir. Kökler ve yapraklar tarafından alınır ve taşınır. Meristematik dokudaki konsantrasyonu büyümeyi engeller. 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
Çeltik: Başaran M-60 çeltiğin her döneminde kullanılabilir. Bu nedenle kullanma zamanı yabancı otların gelişme durumuna göre ayarlanmalıdır. Başaran M-60 etkisini en iyi şekilde topalak, kurbağa kaşığı gibi yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde gösterir. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 48 saat ( 2 gün) sonra tavalara tekrar su verilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler