BASETRIO

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır Sirken(Chenopodium album ) 30 ml/da, Çıkış sonrası Yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde uygulanır 30 gün
Mısır Köpek üzümü(Solanum nigrum) 30 ml/da, Çıkış sonrası Yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde uygulanır 30 gün
Mısır Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 30 ml/da, Çıkış sonrası Yabancı otlar 2-6 yapraklı dönemde uygulanır 30 gün

Bitki Toleransı:

Basetrio sadece mısırda kullanılmak üzere geliştirilen özel bir yabancı ot ilacıdır. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır tarafından iyi tolere edilir. Tohumluk üretilen mısırlarda ve kendileme hatlarda kullanılabilir. Bu durumda mutlaka hibrid üreticisinin önerilerine uyulmalıdır. Tatlı mısır ve patlamalık (popcorn) mısır çeşitlerinde kullanılmaz.

 

Münavebe ve Tekrar Ekim:

Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise hemen tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday, kolza ve ayçiçeği ekilebilir.

DİKKAT: Şekerpancarı, bezelye ve bakla ekimi Basetrio uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilemez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken ilaçlama yapılmamalıdır.

Basetrio (480 g/l Mesotrione) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.

 Basetrio, mısır tarlalarındaki tek yıllık geniş yapraklı yabancı otları başarıyla kontrol eden, yeni geliştirilmiş “mesotrione" etkili maddesini süspansiyon konsantre formulasyonda ihtiva eden seçici bir yabancı ot ilacıdır.

Basetrio esas itibariyle yeşil akşamdan (yaprak, gövde) ve çıkış öncesi uygulamalarda köklerden alınır, bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) süratle taşınır. İlacın etkili maddesi mesotrione; yabancı otlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur ve bitkileri ölüme götüren klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar. Çıkış sonrası ilaçlamalarda yabancı otlarda ilk belirtiler 5-7 gün içinde ortaya çıkar; yaklaşık 14 gün sonra yabancı otlar tamamen ölür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: Mısırın her döneminde güvenle kullanılabilir. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk ve nemli, son derece kurak hava koşulları ve gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ: Basetrio‘ nun Agropoly gibi yayıcı yapıştırıcılarla karışım yapılarak kullanılması tavsiye edilir. Yayıcı yapıştıncının dozu 100 litre suya 500 ml’dir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler