BAYGRASS

BAYGRASS

BAYGRASS

Hasat Yardımcıları & BGD

SC (Süspansiyon Konsantre)
119.75+59.88 g/L Thidiazuron+Diuron

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Pamuk Yaprak Döktürücü () 60 ml/da
Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Dekara 40 L su hesabıyla tüm bitkilerde iyi bir kaplama yapacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.İyi sonuç alabilmek için bitkinin tüm yapraklarının ilaçlı mahlul ile teması esastır.
BAYGRASS (Thidiazuron+Diuron 119.75+59.88 g/l ) pamuktan başka kültür bitkilerinde kesinlikle kullanılmamalıdır. 24 saat içerisinde yağış olması halinde ilaçlamayı tekrarlayınız. Daha önce Sodyum chlorat , Magnesyum chlorat veya Diquat kullanılmış tarlalara kesinlikle BAYGRASS (Thidiazuron+Diuron 119.75+59.88 g/l ) uygulamayınız.

Ürün Münavebesi :
BAYGRASS (Thidiazuron+Diuron 119.75+59.88 g/l ) kullanılan Pamuk tarlasına ekilecek kültür bitkileri için sınırlama :
  Havuç                                                                            3 ay ekmeyiniz.
  Baklagil, Yonca , kökü ve yaprağı yenen sebzeler   2 ay ekmeyiniz.
  Hububat , Darı , Mısır                                                   2 hafta ekmeyiniz.
  Soğan                                                                            4  ay ekmeyiniz.
  Marul                                                                             9  ay ekmeyiniz.
BAYGRASS (Thidiazuron+Diuron 119.75+59.88 g/l ) pamukta hasat öncesi kullanıldığından diğer ilaçlarla karıştırılmasına gerek duyulmamaktadır.
THIDIAZURON
Sitokinin aktivite eder.Yeşil yapraklardan emilerek gövde ile yaprak sapı arasındaki dokuyu stimule eden bitki büyüme düzenleyicisidir.     

DIURON
Fotosentetik elektron taşıma inhibitörü. Translokasyon ile ksilem içinde acropetal olarak  kökler tarafından emilen sistemik herbisit.
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar BAYGRASS (Thidiazuron+Diuron 119.75+59.88 g/l ) ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır. Hazırlanan bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna karıştırma düzeni çalışır vaziyette iken yavaş yavaş ilave edilir. Deponun geri kalan kısmı su ile tamamlanır.
BAYGRASS (Thidiazuron+Diuron 119.75+59.88 g/l ) pamukta hasattan 10-14 gün önce uygulanır. Dekara 40 L su hesabıyla tüm bitkilerde iyi bir kaplama yapacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır.İyi sonuç alabilmek için bitkinin tüm yapraklarının ilaçlı mahlül ile temas etmesi sağlanmalıdır. BAYGRASS (Thidiazuron+Diuron 119.75+59.88 g/l ) kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler