BAYOMCA

BAYOMCA

BAYOMCA

Fungisit

EC (Emülsiyon Konsantre)
250 g/L Triadimenol

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Arpa Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) 50 ml/da 35
Bağ Külleme (Uncinula necator) 10 ml/100 L.su 7
Biber Külleme (Leveillula taurica) 40 ml / 100 l. su (sera) 3
Domates Külleme (Leveillula taurica) 40 ml/100 L.su (sera) 3
Hıyar Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 20 ml/100 L.su 7
Hıyar Külleme (Erysiphe cichoracearum) 20 ml/100 L. su (sera) 7
BAYOMCA (Triadimenol 250 g/L) , Triadimenol terkipli fungisitlerle karıştırılabilir. Uygulamadan önce bir ön karışım testi yapılması önerilir.
TRIADIMENOL:
Koruyucu, tedavi edici ve yok edici etkili, sistemik bir fungisittir. 
Gibberellin ve  ergosterol sentezini engelleyerek hücre bölünmesine engel olur. Büyümekte olan  genç dokularda translokasyon ile  kökler ve yaprakları tarafından emilir.Yaşlı ve odunsu dokulrda translokasyon daha azdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Arpada tahıl küllemesi: İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Bağ külleme:
1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde
3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
4.ve diğer uygulama: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine karar yapılır.

Kabakgillerde külleme (Hıyar): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27oC’nin üzerinde ve orantılı nemin de % 50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Patlıcangillerde külleme (Domates, Biber): Uygulamalar tarlada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler