BAYTORE 40 SL

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
ÇELTİK (IMI toleranslı) Kırmızı çeltik (Oryza sativa) 125 ml/da Yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem- Çeltik 1-3 yapraklı dönemde uygulanır.
ÇELTİK (IMI toleranslı) Güvercinayağı(Ammania coccinea) 125 ml/da Yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem- Çeltik 1-3 yapraklı dönemde uygulanır.
ÇELTİK (IMI toleranslı) Darıcan(Echinochloa crus-galli) 125 ml/da Yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem- Çeltik 1-3 yapraklı dönemde uygulanır.
ÇELTİK (IMI toleranslı) Baraj otu (Diplachne fusca) 125 ml/da Yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem- Çeltik 1-3 yapraklı dönemde uygulanır.
ÇELTİK (IMI toleranslı) Su biberi (Persicaria hydropiper) 150 ml/da Yabancı otlar 1-4 yapraklı dönem Çeltik 2-3 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Yabani hardal(Sinapis arvensis) 100 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-10 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Bambul otu(Chrozophora tinctoria) 120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Sirken(Chenopodium urbicum) 120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Köpek üzümü(Solanum nigrum) 120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Şeytan elması (tatula)(Datura stromonium) 120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum) 120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Sirken(Chenopodium album ) 130 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Demir dikeni(Tribulus terrestris) 130 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönemde uygyulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Semizotu(Portulaca oleracea) 130 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Darıcan(Echinochloa crus-galli) 130 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Canavarotu- Orobanş(Orobanche cernua) 130 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 6-10 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Horozibiği (Amaranthus albus) 120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem- Ayçiçeği 4-6 yapraklı dönemde uygulanır.
Bezelye Ballıbaba(Lamium amplexicaule) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Bezelye Çobançantası(Capsella bursa-pastoris) 100 ml/da erken çıkış sonrası 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Bezelye Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da erken çıkış sonrası 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Bezelye Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Bezelye Kuş otu(Stellaria media) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Bezelye Sirken(Chenopodium album ) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Bezelye Hakiki şahtere(Fumaria officinalis) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Bezelye Şeytan elması (tatula)(Datura stromonium) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Bezelye Yapışkan ot(Setaria verticillata) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Bezelye Yavşan otu (Veronica spp.) 100 ml/da erken çıkış sonrası 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Bezelye Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Bezelye Çoban değneği(Polygonum aviculare) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Fasulye Çoban değneği(Polygonum aviculare, P convolvulus) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Fasulye Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Fasulye Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Fasulye Köpek üzümü(Solanum nigrum) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Fasulye Sirken(Chenopodium album ) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Fasulye Hakiki şahtere(Fumaria officinalis) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Fasulye Şeytan elması (tatula)(Datura stromonium) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Fasulye Yapışkan ot(Setaria verticillata) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Fasulye Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Soya Darıcan(Echinochloa crus-galli) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Soya Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Soya Yapışkan ot(Setaria verticillata) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Soya Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Soya Sütleğen (Euphorbia spp.) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yer Fıstığı Çoban değneği(Polygonum aviculare) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yer Fıstığı Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yer Fıstığı Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yer Fıstığı Çukurova fener otu (Physalis angulata) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yer Fıstığı Hakiki şahtere(Fumaria officinalis) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yer Fıstığı Yapışkan ot(Setaria verticillata) 100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yonca Küsküt (Cuscuta spp.) 125 ml/da Yonca 10-12 yapraklı dönemde iken uygulanır.
Yonca Sirken(Chenopodium album ) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yonca Darıcan(Echinochloa crus-galli) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yonca Semizotu(Portulaca oleracea) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yonca Yabani hardal(Sinapis arvensis) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yonca Köpek üzümü(Solanum nigrum) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yonca Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yonca Isırgan otu (Urtica urens) 125 ml/da (Erken çıkış sonrasında uygulanır.

 

- Su kaynaklarına bulaştırmayınız.

- İlaçlamalar yağışsız ve sakin günlerde yapılmalıdır.

- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında kültür bitkilerine   fitotoksik değildir.

- Boş ilaç ambalajlarını ezerek ve toprağa gömerek  imha ediniz. Başka amaçla  kullanmayınız.

- Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.

 

BAYTORE 40 SL (Imazamox 40g/L)  Yaprak gübreleri ile karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

IMAZAMOX 

Sistemik etkili çıkış sonrası kullanılabilen bir herbisittir. 

İlaç yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve yabancı otların  her büyüme noktalarına taşınır. Bitkiler önce solar sonra kahverengiye döner. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 2-4 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.  Canavarotunun kontrolü ayçiçeğinin yapraklarından giren ilacın köke ulaşması ve köke tutunmuş olan canavarotlarının bünyesine ulaşması ile olur.

Amino asit sentezini (ALS, AHAS) engeller. Soya fasülyesi ve yerfıstığındaki seçiciliği oldukça hızlı olan demetilasyon ve glikolasyon yoluyla olan detoksifikasyon dan dolayıdır. 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
BAYTORE 40 SL yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlere neden olur.

IMI Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri: BAYTORE 40 SL IMI toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde kullanılır. Sezon içerisinde tek uygulama önerilir. İyi sonuç almak için tarladaki hakim yabancı ot türleri iyi tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır. Uygulamada hedef Canavar otu (Orabanş) ise ayçiçeğinin 6-10 yapraklı döneminde olması en uygun zamandır.

IMI Toleranslı Çeltik Çeşitleri: Baytore 40 SL IMI toleranslı çeltik çeşitlerinde kullanılır. Bitkilerin ve yabancı otların çıkışından sonra, otların 1-4 yapraklı erken dönemlerinde uygulanır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:
BAYTORE 40 SL uygulamasından sonra ekilecek bitkiler;
Hemen: Fasulye, bezelye, soya, yer fıstığı
4 ay sonra: Arpa, buğday, çavdar, yulaf, darı, nohut, ayçiçeği, tütün
9 ay sonra: Mısır, patates, çeltik, pamuk
12 ay sonra: Kolza, şeker pancarı ve diğer bitkiler

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler