BEST ALFA 100 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Bağ maymuncuğu(Otiorhynchus spp.) 30 m/100 L.su 14 gün
Buğday Süne(Eurygaster spp) 15 ml/da 1-3. ve 4-5.dönem nimf ve yeni nesil ergin 14 gün
Buğday Kımıl(Aelia rostrata) 45 ml/da Kışlamış ergin, 2-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin 14 gün
Buğday Hububat Hortumlu Böceği(Pachytychius hordei) 15 ml/da 14 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/da 14 gün
Elma Elma içkurdu(Cydia pomenella) 20 ml/100 L.su 14 gün
Elma Elma ağ kurdu(Yponometua malinellus) 15 ml/100 L.su 14 gün
Fındık Fındık kurdu(Balaninus nucum) 40 ml/da 14 gün
Mısır Mısır koçankurdu( Sesamia spp) 40 ml/da (Yumurta ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanır) (15 gün ara ile 3 uygulama) 14 gün
Mısır Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis) 40 ml/da (Yumurta ilk tespit edildiğinde uygulamaya başlanır) (15 gün ara ile 3 uygulama) 14 gün
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 200 ml/da larva 14 gün
Şeker Pancarı Kalkan böcekleri(Cassida spp.) 20 ml/da 14 gün
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 25 ml/100 L.su 14 gün
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

-Arılara, balıklara ve faydalı böceklere karşı zehirlidir. 
-İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
-Kullandıktan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.
 

BEST ALFA 100 EC yüksek alkali özellik gösteren maddeler hariç olmak üzere pek çok insektisit ve fungisitle karışabilir.Islanabilir toz tipi ilaçlarla karıştırma mecburiyeti doğduğunda önce küçük bir karışım denemesinin yapılmasından sonra kullanılması tavsiye edilir.

ALPHACYPERMETHRIN
Kontak sistemik olmayan ve mide etkili insektisittir. Çok düşük dozlarda merkezi sinir sistemi üzerinde etki gösterir.
 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Temas ve mide yolu ile etkili olduğundan uygulama yaparken iyi bir kaplama uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir.

Elma içkurdu: Elma içkurdu’na karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ Best Alfa 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Best Alfa 100 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3 A harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler