BEST BAKIR 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Antep Fıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 500 g/100 l su 21 gün
Armut Memeli pas (Gymnosporangium fuscum) 400 g /100 l su 21 gün
Armut Karaleke (Venturia pirina) 800 g/ 100 L su dal sıracası varsa 400 g/ 100 L su dal sıracası yoksa 21 gün
Armut Karaleke (Venturia pirina) 400 g/100 l su dal sıracası yoksa 21 gün
Aspir Yaprak Lekesi(Alternaria carthami) 300 g/100 l su 14 gün
Bağ Antraknoz (Elsinoe ampelina) 1. Uygulama : 300g/100 l su 2. Uygulama : 500 g/100 l su 21 gün
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 1. Uygulama : 300g/100 l su 2. Uygulama : 500 g/100 l su 21 gün
Domates Bakteriyel benek(Pseudomonas syringae pv. Tomato) 1. Uygulama : 300g/100 l su 2. Uygulama : 400 g/100 l su 14 gün
Domates Bakteriyel leke(Xanthomonas campestris pv vesicatoria) 1. Uygulama : 300g/100 l su 2. Uygulama : 400 g/100 l su 14 gün
Domates Mildiyö(Phytophthora infestans) 300g/100 l su 14 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 500 g/ 100 L su 14 gün
Elma Karaleke(Venturia ineaqualis) 800 g /100 l su dal sıracası varsa 21 gün
Elma Karaleke(Venturia inaequalis) 800 g/ 100 L su dal sıracası varsa 400 g/ 100 L su dal sıracası yoksa 21 gün
Erik Cep hastalığı(Taphrina puruni) 800 g/100 l su 21 gün
Fasulye Adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) 300 g/100 l su 14 gün
Fasulye Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) 500 g/100 l su 14 gün
Fasulye Hale yanıklığı (Pseudomonos savastanoi pv. phaseolica ) 300 g/ 100 L su 14 gün
Hıyar Köşeli yaprak lekesi(Pseudomonas syringae pv. Lachrymans) 300 g/100 l su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) 400 g/100 l su Normal dönem 800 g/100 l su Dormant dönem 21 gün
Patates Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 500 g/100 l su 14 gün
Patates Mildiyö(Phytophthora infestans) 300 g/100 l su 14 gün
Patlıcan Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 500 g/100 l su 14 gün
Sebze Fideleri Çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp., Rhizoctania spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.,Phytophthora spp.) 1. Uygulama : 300g/100 l su <br> 2. Uygulama (fidelik uygulaması) : 500 g/100 l su 14 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) 1. ilaçlama800 g/100 l su 2. ilaçlama 400 g/100 l su 21 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı(Taphrina deformans) 800 g/ 100 l su 21 gün
Şerbetçiotu Mildiyö(Pseudoperonospora humuli) 500 g/100 l su 14 gün
Turunçgil Uçkurutan(Phoma tracheiphila) 400 g/100 l su 21 gün
Yer Fıstığı Serkospora erken yaprak lekesi (Cercospora arachidicola) 400 g/100 l su 14 gün
Zeytin Halkalı leke (Spilocaea oleaginum) 400 g/100 l su 21 gün

BEST BAKIR 50 WP ( Bakır Oksiklorür(Metalik Bakır)) Cymoxanil, Methiram, Folpet terkipli ilaçlarla karışabilir. Chlorpyrifos, Fenvalerate, Malathion, Parathion methyl, Phosmet, Diazinon, Carbamat terkipli fungisitler Dodine ve Dinocap ile karıştırılması sakıncalıdır.

COPPER OXYCHLORIDE: 
Kontak  ve koruyucu etkili bir fungisittir. Mantar sporları çimlenmeye başlamadan önce, ilaç yeşil aksam üzerinde olmalıdır. 
Bakır iyonları büyüdükçe pasif fungal ve bakteriyel sporlar tarafından absorbe edilir. Bakır bir kez emilince ,  patojen organizmaların enzim sistemlerini bozar.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Elma karalekesi:
1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,
4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:
1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.uygulama: Beyaz rozet döneminde,
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce
4.ve diğer uygulamalar ise kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Armut memelipası:
1.uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan önce,
2.uygulama: Çiçekler beyaz rozet devresinde,
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 80-90’ı döküldüğü zaman. Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı, Şeftali):
1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra ,
2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcukların kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Eriklerde cep hastalığı:
1.uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde,
2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 80’i döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Antepfıstığında karazenk:
1.uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.
2.uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Turunçgillerde uçkurutan: Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, Aralık ve Mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.
Toprak uygulamaları: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, Ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke:
Marmara bölgesinde;
1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Ege bölgesinde;
1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Akdeniz bölgesinde;
1.uygulama: Hasattan sonra,
2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden önce,
3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:
1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2.ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamalar, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağ antraknozu:
Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.
Yaz uygulamsı: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz. Ayrı uygulama gerektiği takdirde aşağıdaki program uygulanır.
1. uygulama: Sürgünler 5-10 cm ,
2. ve diğer uygulamalar: 1. Uygulamada kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir. Çiçeklenme döneminde uygulama tavsiye edilmez.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Domates bakteriyel benek: Fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayıları artırılabilir.

Domates bakteriyel leke: Bakteriyel leke ile mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Patates mildiyösü: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Fasulye antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye adi yaprak ve hale yanıklığı: Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görüldüğünde başlandığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Sebze Fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü: Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır. Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır. Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Hıyar köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık görülmeden veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbahar’da sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar günlük aralıklarla devam edilir.

Aspir yaprak lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamaya başlanır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler