BEST CAPTAN 50 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Karaleke (Venturia pirina) 150 g/100 l su 14 gün
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 300 g/100 l su 28 gün
Bağ Ölükol(Phomopsis viticola) 250 g/100 l su yaz uygulaması 28 gün
Domates Mildiyö(Phytophthora infestans) 300 g/100 l su 14 gün
Domates Yaprak küfü(Cladosporium fulvum) 250 g/100 l su 14 gün
Domates Sebzelerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 250 g / 100 l su 14 gün
Elma Karaleke(Venturia ineaqualis) 150 g/100 l su 14 gün
Erik Cep hastalığı(Taphrina puruni) 300 g/100 l su 14 gün
Karanfil (Süs Bitkisi) Pas(Uromyces caryophyllus) 250 g/100 l su 14 gün
Kayısı Yaprak delen(Wilsonomyces carpophylus) 300 g/100 l su 14 gün
Kiraz Monilya (Monilia laxa=Sclerotinia laxa) 300 g / 100 l su 14 gün
Marul Mildiyö(Bremia lactucae) 300 g/100 l su 28 gün
Patates Mildiyö(Phytophthora infestans) 350 g/100 l su 28 gün
Sebze Fideleri Kök Çürüklüğü (Çökerten) (Pythium spp, Fusarium spp, Rhizoctonia spp, Alternaria spp, Sclerotinia spp, Phytophthora spp.) 200-250 g/100 l su 28 gün
Soğan Mildiyö(Peronospora destructor) 300 g/100 l su 28 gün
Şeftali Monilya(Monilinia laxa) 300 g/100 l su 14 gün
Şeftali Yaprak delen(Wilsonomyces carpophylus) 300 g/100 l su 14 gün
Tütün (Fidelik) Çökerten(Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ) 250 g / 100 l su (fidelik) 28 gün
Turunçgil Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora) 300 g/100 L su (Meyve enfeksiyonları) 28 gün
Vişne Monilya (Monilia laxa=Sclerotinia laxa) 300 g / 100 l su 14 gün
Yenidünya Karaleke(Venturia inaequalis var. eribotryae) 300 g/100 l su 14 gün

BEST CAPTAN 50 WP (Captan %50) alkali karakterli  ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diğer tarım ilaçlarıyla karışabilir. Karıştırmadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilir.

CAPTAN:
Koruyucu ve tedavi edici  sistemik olmayan fungisit.
Non-spesifik thiol reaktanı, solunumu inhibe eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armut karalekesi: Dal sıracası yok ise 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4.ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8- 10 gün ara ile yapılmalıdır.

Elma karalekesi: Dal sıracası yok ise 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce) 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4.ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Eriklerde cep hastalığı:
1. ilaçlama: Tomurcuklar kabardığı dönemde,
2. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası:
1. ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte).

Şeftali yaprakdelen (Çil):
1. ilaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde çiçekler açmadan önce yapılır.

Kayısı yaprakdelen:
1. ilaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2. ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)
3. ilaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması:
*Meyve enfeksiyonlarına karşı:
1. ilaçlama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
2. ilaçlama: Havalar yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Yenidünya karalekesi:
1. ilaçlama : Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,
2. ilaçlama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce,
3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,
4.ve diğer ilaçlamalar: 3. uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Bağ ölükol:
*Yaz ilaçlaması:
1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm. ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Sebzelerde fide kök çürüklüğü ve çökerten: Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile uygulama yapılır.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates yaprak küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalar 10-15 gün ara ile tekrarlanır. Hasada 15-20 gün kala ilaçlama kesilmelidir.

Marul mildiyö: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılmalıdır. Mildiyö görülünce hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin tarlaya şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı, birer hafta aralıklarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir. Fidelikte ilaçlama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır.

Soğan mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16 Co’ye ulaşması ve orantılı nemin % 80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır. Karanfil pası: Çelikler sıraya geçirilmeden önce uygulamaya başlanmalı ve 10’ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.

Sebzelerde kurşuni küf (Domates): Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır.

Tütün çökerten (fidelerde): Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler