BEST ESTER 48 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Hububat Adi şahtere(Fumaria vaillantii) 125-166 ml/da
Hububat Anadolu şahteresi(Fumaria crataegina) 125-166 ml/da
Hububat Arap baklası (Vaccaria pyramidata) 125-166 ml/da
Hububat Boynuz otu(Cerastium arvense) 125-166 ml/da
Hububat Bülbül otu(Sisymbrium altissimum) 125-166 ml/da
Hububat Çobançantası(Capsella bursa-pastoris) 125-166 ml/da
Hububat Çan çiçeği (Campanula spp.) 125-166 ml/da
Hububat Çırçır otu (Erophila verna) 125-166 ml/da
Hububat Yabani çivit otu(Isatis tinctoria) 125-166 ml/da
Hububat Çoban değneği(Polygonum aviculare) 125-166 ml/da
Hububat Dönbaba(Erodium cicutarium) 125-166 ml/da
Hububat Tarla düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Farekulağı (Anagalis arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Gelincik(Papaver rhoeas) 125-166 ml/da
Hububat Gökbaş(Centaurea sp.) 125-166 ml/da
Hububat Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) 125-166 ml/da
Hububat Doğu tarla hazeranı (Consolida orientalis) 125-166 ml/da
Hububat Kandamlası(Adonis flammea) 125-166 ml/da
Hububat Karamuk(Agrostemma githago) 125-166 ml/da
Hububat Sarı taş yoncası (Melilotus officinalis) 125-166 ml/da
Hububat Köygöçüren(Cirsium arvense) 125-166 ml/da
Hububat Kuş otu(Stellaria media) 125-166 ml/da
Hububat Küçük pıtrak(Caucalis platycarpos) 125-166 ml/da
Hububat Muhabbet çiçeği(Reseda lutea) 125-166 ml/da
Hububat Yapışkan nakıl(Silene conoidea) 125-166 ml/da
Hububat Papatya(Matricaria spp.) 125-166 ml/da
Hububat Pelemir(Cephalaria syriaca) 125-166 ml/da
Hububat Peygamber çiçeği(Centaurea depressa) 125-166 ml/da
Hububat Pıtrak(Turgenia latifolia) 125-166 ml/da
Hububat Renkli nakıl(Silene colorata) 125-166 ml/da
Hububat Sarı Ot (Boreava orientalis) 125-166 ml/da
Hububat Sığırdili(Anchusa officinalis) 125-166 ml/da
Hububat Suriye turpu (Chorispora syriaca) 125-166 ml/da
Hububat Sütleğen (Euphorbia spp.) 125-166 ml/da
Hububat Tarla köpek papatyası(Anthemis arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Tarla yapışkan otu (Asperula arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Taşkesenotu(Buglossoides arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Trakya hardalı (Neslia apiculata) 125-166 ml/da
Hububat Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata) 125-166 ml/da
Hububat Dikenli yabani marul (Lactuca serriola) 125-166 ml/da
Hububat Yabani ebegümeci (Malva sylvestris) 125-166 ml/da
Hububat Yabani fiğ (Vicia spp.) 125-166 ml/da
Hububat Yabani hardal(Sinapis arvensis) 125-166 ml/da
Hububat Yabani hindiba(Cichorium intybus) 125-166 ml/da
Hububat Yabani karanfil(Dianthus anatolicus) 125-166 ml/da
Hububat Yabani mürdümük(Lathyrus spp.) 125-166 ml/da
Hububat Yabani tere(Lepidium spp.) 125-166 ml/da
Hububat Yabani turp(Raphanus raphanistrum ) 125-166 ml/da
Hububat Yemlik(Tragopogon latifolia) 125-166 ml/da
Hububat Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum ) 125-166 ml/da
Hububat Zühre tarağı (Scandix pecten-veneris) 125-166 ml/da
Hububat Ballıbaba(Lamium amplexicaule) 125-166 ml/da
Hububat Yavşan otu (Veronica spp.) 125-166 ml/da
-Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
-Hububat hariç diğer kültür bitkilerine fitotoksiktir.
-Buharlaşma özelliğine sahip olduğundan ilaçlama esnasında diğer bitkilere bulaşmamasına dikkat edilmelidir.
-Tavsiye edilen müddetten evvel veya sonra kullanılırsa hububatta hafif yanmaya sebep olur.
-İlaçlama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.
-Diğer tarım ilaçlarından , gübrelerden ve tohumlardan uzakta , kendi ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalanabilen depolarda saklanmalıdır.
-Kullandıktan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.
 

BEST ESTER (2,4-D isooctyl ester 480 g/L) diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

2,4-D ISOOCTYL ESTER:
Seçici sistemik bir herbisittir. Tuzlar kolayca kökler tarafından alınırken, esterde yeşil aksam tarafından kolayca alınır. Taşınım gerçekleşirken, başlıca kök ve sürgünlerin meristematik dokularında birikim olur. Büyümeyi engelleyici gibi davranır.  

Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen BEST ESTER (2,4-D isooctyl ester 480 g/L) aletin deposuna aktarılır. Karıştırıcı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. fazla beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir
İlaçlama aletinin deposu su ile doldurulur. İlaçlama yapılacak sahaya dolaştırılır ve ne kadar su gideceği hesaplanır. Önerilen dozda ilaç hesaplanan su ile karıştırılıp ilaçlama yapılır.

BEST ESTER (2,4-D isooctyl ester 480 g/L) yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamalarda  yelpaze hüzmeli memeler kullanılırsa daha iyi sonuç alınır .Çok rüzgarlı havalarda ve sıcaklığın 10-12 Cden düşük olması halinde uygulama yapmayınız.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler