BEST FORTE 80 WG

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Karpuz Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare) 300 g/100 kg tohum
Kavun Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare) 300 g/100 kg tohum
Nohut Antraknoz(Ascochyta rabiei) 300 g / 100 kg tohum
Sebze Fideleri Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp, Rhizoctonia spp, Fusarium spp, Alternaria spp, Sclerotinia spp,) 200 g/100 kg tohum
Soğan Sürme(Urocytis cepulae) 5 kg/100 kg Arpacık tohum
Şeker Pancarı Çökerten (Kök Yanıklığı) (Phoma betae) 400 g/100 kg tohum

Best Forte 80 WG (% 80 Thiram) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Kabakgillerde Antraknoz (Kavun, Karpuz): Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süreyle ıslatılıp, 1 saat kurutulduktan sonra ilaçlanmalıdır.

Soğan Sürmesi: Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice karıştırılır ve ekilir.

Sebze Fidelerinde Çökerten Ve Kök Çürüklüğü (Sebze Fideleri): Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.

Şekerpancarında Çökerten (Kök Yanıklığı): Ekimden önce tohum ilaçlaması yapılmalıdır.

Nohut Antraknozu: Tohum ilaçlaması: Ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar bitki koruma ürünü ile karıştırılarak ekilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler