BEST MAYNEB M-22

BEST MAYNEB M-22

BEST MAYNEB M-22

Fungisit

Islanabilir Toz (WP)
%80 Maneb

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Antep Fıstığı Karazenk (Septoria pistacina) 300 g/100 l. su 28
Armut Karaleke (Venturia pyrina) 300 g/100 l. su 21
Aspir Yaprak leke hastalığı (Alternaria carthami) 200 g/100 l.su 7
Bağ Ölü kol (Phomopsis viticola) 200 g/100 l.su (Yalnızca yaz uygulamasında kullanılır.) 21
Buğday Sürme (Tilletia spp.) 150 g/100 kg. tohum ---
Buğday Pas (Puccinia spp.) 350 g/da 28
Ceviz Antraknoz (Gnomonia leptostyla) 300 g/100 l. su 21
Domates Yaprak küfü (Cladosporium fulvum) 200 g/100 l. su 28
Domates Mildiyö (Phytophthora infestans) 200 g/100 l. su 28
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g/100 l. su 28
Elma Karaleke (Venturia ineaqualis) 300 g/100 l. su 21
Fasulye Pas (Uromyces appendiculatus) 200 g/100 l. su 28
Fasulye Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) 200 g/100 l. su 28
Hıyar Köşeli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv. Lachrymans) 200 g/100 l. su 28
Hıyar Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 170 g /100 L su 28
Karanfil Pas (Uromyces caryophyllus) 200 g/100 l.su ---
Karpuz Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 200 g/100 l. su 28
Kavun Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 200 g/100 l. su 28
Kavun Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 170 g/100 L su (tarla-sera) 28
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g/100 kg. tohum ---
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiei) 200 g./100 l. su yeşil aksam 28
Patates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g/100 l. su 28
Patates Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g/100 l. su 14
Patates Adi uyuz (Streptomyces arachidis) 1600 g/100kg. tohum ---
Patlıcan Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g/100 l. su 28
Sebze Fide Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp., Verticillium spp., Aspergillus spp.) 200-250 g/100 l. su fidelik ilaçlaması 28
Soğan Mildiyö (Peronospora destructor) 200 g/100 l. su 28
Şeftali Yaprak delen (Coryneum beijerinckii) 300 g/100 l. su 21
Şeker Pancarı Yaprak Lekesi (Cercospora beticola) 250 g/100 L su 28
Şerbetçiotu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 150 g/100 l.su 7
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi (Cercospora arachidis) 250 g/ 100 l. su 28

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

Best Mayneb M-22  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M 3  olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Best Mayneb M-22  ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M 3   harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

BEST MAYNEB M-22 (%80 Mayneb), bakırlılar hariç, diğer tarım ilaçlarıyla karıştırılarak kullanılabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılmalıdır.

MANEB

Spesifik olmayan tiol reaktanıdır. Solunumu engeller. Koruyucu etkisi vardır. Yeşil aksam uygulaması yapılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde bitki koruma ürünlü su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Antepfıstığında karazenk:

1. uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.

2. uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilir.

Armut karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Şeftali Yaprakdelen:

1. uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2. uygulama:İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde çiçekler açmadan önce yapılır.

Bağ Ölükol:

Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz uygulaması:

1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

*Yalnızca yaz uygulamasında kullanılır.

Soğan Mildiyö:

Günlük ortalama sıcaklığın 16 Co’ye ulaşması ve orantılı nemin % 80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamalara başlanabilir.

Hıyar Kabakgillerde mildiyö:

Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domates yaprak küfü:

Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

Domates Mildiyö:

Bitki Koruma Ürünüyle mücadeleye çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Nohut antraknozu:

Tohum uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.

Yeşil aksam uygulaması: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 C0 ve orantılı nemin en az % 80 olması durumunda başlanması gerekirse de pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Fasulye antraknozu:

Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının uygulanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye pası:

Çevrede fasulye bitkisinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

Domates, Patlıcan, Patates erken yaprak yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Sebze Fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü:

Ekim öncesinde tohumlar 100 kg. tohuma 200 g.Bitki Koruma ürünü gelecek şekilde karıştırılarak uygulanır.

Hıyar köşeli yapraklekesi:

Tarlada hastalık görülmeden veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yeşil aksam uygulaması yapılmalıdır.

Kavun, Karpuz antraknoz:

Günlük ortalama sıcaklığın 16 Co olması ve orantılı nemin % 80’e ulaşması ile uygulamaya başlanması gerekirse de, uygulamada en pratik yol çevrede Kavun- Karpuz yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.

Buğday Adi sürme(Tilletia foetida, T. caries):

Tohumlar ekim öncesi önerilen dozda uygulanmalıdır.

Buğday pas hastalıkları Sarı pas (Puccinia striiformis),Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici), Kara pas (Puccinia graminis tritici):

Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıkla uygulamaya devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girildiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır.

Patates mildiyö:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Patates adi uyuz:

Patates dikiminden önce tohum uygulaması şeklinde yapılır.

Aspir yaprak lekesi:

Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğünde uygulamaya başlanır

Karanfil pası (Uromyces dianthi):

Çelikler üretim alanına şaşırtılmadan önce uygulamaya başlanmalı ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulamalar tekrarlanmalıdır.

Şerbetçiotu mildiyösü:

İlkbahar’da sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklarla devam edilir

Yer fıstığı yaprak lekesi:

Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Ceviz antraknozu:

Hastalığın her yıl şiddetli olarak seyrettiği yerlerde kimyasal mücadele gerekir.

1. uygulama: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakçıkların kedi kulağı olduğu dönemde,

2. uygulama: Yapraklardaki, yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde,

3. uygulama: Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde yapılır,

4. ve diğer uygulamalar: Yağışlı geçen yerlerde kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak ve enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece tekrarlanır.

Şeker Pancarı Yaprak Leke Hastalığına karşı ilk uygulama hastalık henüz çıkmadan koruyucu olarak yapılmalı, gerektiğinde 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Kavun Kabakgillerde Mildiyö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler