BEST MEKAB 20 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Sebze Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) 5 l/da Fidelerin şaşırtıacağı gün veya 1-2 gün önce
•Arılara zehirlidir.  Çiçeklenme dönemi kullanmayınız. 
•Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. 
•Boş ilaç ambalajlarını  başka bir amaçla kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
•İlaç tatbikatından sonra kullanılan makineler ve aletler bol su ile yıkanmalıdır.
 

BEST MEKAB 20 EC (Ethoprophos 200 g/L) toprak ilaçlaması şeklinde uygulandığından, diğer ilaçlarla karışması söz konusu olamaz.

ETHOPROPHOS:
Sistemik olmayan nematisit ve kontak etkili toprak insektisitidir. 

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktardaki BEST MEKAB 20 EC (Ethoprophos 200 g/L) ayrı bir temiz kapta birkaç lt su ile karıştırılır. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan ilaç aletin deposuna boşaltılır.  Karıştırıcı çalıştırılmaya devam edilerek kalan su depoya ilave edilir.

BEST MEKAB 20 EC (Ethoprophos 200 g/L) , uygulanmadan önce iyi bir toprak işlemesi yapılmalıdır. Daha sonra tavsiye edilen dozda fidelerin tarlaya dikiminden hemen veya 1-2 gün önce uygulanır. Uygulama traktörlerle çekilen pülverizatörler ile dekara 60-80 litre su kullanacak şekilde kalibrasyondan sonra toprak yüzeyine yapılır. Hemen ardından toprak işlemesi veya yeterince su verilerek ilacın 10-15 cm derine inmesi sağlanır. 
İlaç kısa sürede toprağa bağlandığından uygulanmasıyla toprağa karıştırılması aynı gün içerisinde olmalıdır.
 
BEST MEKAB 20 EC (Ethoprophos 200 g/L)  ’ in deri ile teması sakıncalı olduğundan sırt pülverizatörü kullanılmamalı veya koruyucu önlemler alınmalıdır.
 
BEST MEKAB 20 EC (Ethoprophos 200 g/L) ’ in etki devamlılığı 2-4 aydır. Öte yandan, uygulandığı yerde diğer  toprakaltı zararlılığına karşı ayrıca mücadeleye gerek kalmaz.
 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler