BEST SİPER 25 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antep Fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 25 ml/100 L su (Yaprakların % 20’si bulaşık olduğunda ilk uygulama yapılır) 7 gün
Armut Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) 20 ml/100 L su Nimf-Ergin (Taç yapraklar döküldükten sonra 2. ve 3.nimf dönemine) 7 gün
Ayçiçeği Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 ml/da Larva 7 gün
Bağ Salkım güvesi(Lobesia botrana) 20 ml/100 L su Larva (Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk uygulama yapılır) 7 gün
Domates Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 30 ml/da larva, ergin 7 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 ml/da larva 7 gün
Elma Elma içkurdu(Cydia pomenella) 20 ml/100 l su larva 7 gün
Genel Zararlılar Çekirgeler (Locusts) 40 ml/da 7 gün
Hububat Süne(Eurygaster spp) 20 ml/da 1-3 dönem nimf 30 ml/da 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin 7 gün
Kiraz Ağaç kızıl kurdu(Coccus coccus) 80 ml/100 l su genç larva dönemi 7 gün
Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 30 ml/100 l su ergin 7 gün
Mercimek Baklagil tohum böcekleri(Bruchus spp.) 40 ml/da 7 gün
Mercimek Yeşilkurt (Helicoverpa viriplaca) 30 ml/da larva 7 gün
Mısır Mısır koçankurdu( Sesamia spp) 30 ml/da larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır (Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır) 7 gün
Mısır Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis) 30 ml/da larva 15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır (Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır) 7 gün
Nohut Yeşilkurt (Helicoverpa viriplaca) 30 ml/da Larva 7 gün
Patlıcan Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 30 ml/da larva, ergin 7 gün
Süs Bitkileri Nergis soğan sinekleri(Eumerus narcissi) 80 ml/100 l su (tarla döneminde) 7 gün
Şeker Pancarı Şekerpancarı piresi (Chaetocnema sp) 25 ml/da 7 gün
Şeker Pancarı Kalkan böcekleri(Cassida spp.) 30 ml/da 7 gün
Şeker Pancarı Yaprak kurdu(Spodeptera spp.) 30 ml/da 7 gün
Şeker Pancarı Bozkurt(Agrotis spp.) 30 ml/da 7 gün
Şeker Pancarı Yaprak böceği(Piesma maculata) 30 ml/da 7 gün

BEST SİPER 25 EC  Kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri hariç bazı bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Büyük miktarda karşım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

CYPERMETHRIN:
Böceklerin sinir sistemi üzerinde ve   nöronların işlevini sodyum kanalı etkilleşimi   ile bozar. Sistemik  olmayan kontak  ve mide etkili kovucu özelliği vardır. Uzun  süreli rezidüel etkilidir. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerin görülmeye başlandığı, sürgünlerin % 15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Kiraz sineğine karşı kaplama ilaçlamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe dallarının ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.

Kirazda Ağaç Kızılkurduna karşı, bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak, ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü Ağustos ortası ve Eylül başı ilaçlamalara başlanır. İlacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına ortalama 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Hububatta süneye karşı tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır kurdu ve mısır koçankurduna karşı, ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama daha yapılır.

Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5’inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Domates, Nohut ve Mercimekte yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünde girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domates ve Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı, beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.

Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı, bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.

Süs bitkilerinde nergis soğan sineklerine karşı, bitki boyu 10 cm olduğunda, tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı % 5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı: Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün üst üste 15 oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece’ye ulaşmalı, asma fenolojisi, 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.
**Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

Çekirgelere karşı rezervasyon (Garsiyar) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan sürveylerde uygun yoğunluğun saptanmasından sonra, derhal kimyasal mücadeleye geçilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler