BESTDODİNE 65 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antep Fıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 100 g/100 l su 14 gün
Armut Karaleke (Venturia pirina) 100 g/100 l su 21 gün
Elma Karaleke(Venturia ineaqualis) 100 g/100 l su 21 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 100 g/100 l su 14 gün
Soğan Mildiyö(Peronospora destructor) 100 g/100 l su 14 gün

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Yalnız Metalaxyl, Iprodion, Bakır ve Dinitrolu bileşiklerle karıştırılmaz.

DODINE:
Koruyucu ve tedavi edici özelliği bulunan lokal sistemik yeşil aksam fungisididir.  

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Antepfıstığında karazenk: 1.uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir. 2.uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Armut karalekesi: 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2.uygulama: Beyaz rozet döneminde, 3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce 4.ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Elma karalekesi: 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) 3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı): 1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2. uygulama: Tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Soğan Mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16 Co’ye ulaşması ve orantılı nemin % 80’i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: Bestdodine 65 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U:12 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Bestdodine 65 WP ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U:12 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler