BESTGOL 20 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Antep Fıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 20 ml/100 L su (larva) 7 gün
Bağ Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana) 7,5 ml/100 l su larva 15 gün
Domates (tarla) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 60 ml/da larva 7 gün
Elma Elma içkurdu(Cydia pomenella) 5 ml/100 l su larva 7 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 20 ml/da ergin 14 gün
Mısır Mısır koçankurdu( Sesamia spp) 30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 uygulama) 21 gün
Mısır Mısır kurdu(Ostrinia nubilalis) 30 ml/da (larva) (15 gün ara ile 3 uygulama) 21 gün
Pamuk Pamukta yaprakpiresi (Empoasca decipiens) 7,5 ml/da nimf, ergin 7 gün
Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 60 ml/da larva 7 gün
*Akdeniz Bölgesinde Kullanılmaz.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.


• Arılara ve balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
• Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.
• İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
• İlacı kendi ambalajında ,  ağzı kapalı olarak serin ve kuru bir yerde saklayınız.
• Dondan koruyunuz.
• Boş ilaç ambalajlarını usulüne göre imha ediniz. Başka bir gaye için kullanmayınız.
 

BESTGOL 20 EC  kuvvetli alkali özellikteki ilaçlar hariç, bilinen  insektisit ve fungisitlerin çoğuyla  karıştırılarak kullanılabilir.

ESFENVALERATE:

 

Kontak ve mide etkili insektisit

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamuk yaprakpireleri’ne karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünde girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elma içkurdu: Elma içkurdu’na karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Fındık kurdunakarşı meyvelerin çoğunluğunun mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı, salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece’ye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve mısır koçankurduna karşı, ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler