BESTKUR 25 WP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Armut Karaleke (Venturia pirina) 25 g/100 l su 14 gün
Buğday Sarı Pas(Puccinia striiformis) 75 g/da 35 gün
Buğday Septorya yaprak lekesi(Septoria tiritici) 75 g/da 35 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 50 g/100 l su 7 gün
Elma Karaleke(Venturia ineaqualis) 25 g/100 l su 14 gün
Elma Külleme(Podosphaera leucotricha) 25 g/100 l su 14 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 60 g/100 l su 14 gün
Nar Kök ve kök boğazı çürüklüğü (Phytophthora spp.) 60 g/100 l su 14 gün

WP formülasyonları ile karışabilir. Diğer formülasyonlarla ön deneme yapmak gereklidir. Genellikle yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz.

TEBUCONAZOLE

Ergesterol biyosentezi inhibitörü.Koruyucu,tedavi edici ve yok edici özellikte fungisittir.

Bitkinin vejetatif organları tarafından acropetal translokasyon ile emilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-14 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma Küllemesi:

1. uygulama; Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,

2. uygulama; Çiçek taç yapraklarının % 60-70’i döküldüğünde,

3. ve diğer uygulamalar; Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Elma Karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut Karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce 

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Sert Çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası (Kayısı):

1.uygulama; Çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte)

2.uygulama; Tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Buğday  Sarı Pas: Hastalık belirtileri   görüldüğünde uygulamalara  başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve  hastalığın durumu dikkate alınarak  gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla  uygulamaya devam edilir.    

Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi: Eğer iklim koşulları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam uygulaması yapılır. Genel olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması beklenmemelidir. Aynı şekilde tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

Nar Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü: Uygulama koruyucu olarak dikimle beraber yapılır. Hastalığın görüldüğü bahçelerde ise ilk belirtiler görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hızlı sürgün gelişim dönemlerinde (ilkbahar, yaz ve sonbahar) devam edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler