BESTMİLYN

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Armut pisillidi(Cacopsylla pyri) 25 ml ilac +50 ml yayıcı yapıstırıcı /100 L su 14 gün
Elma Elma içkurdu(Cydia pomenella) 20 ml/100 l su 14 gün
Elma Elma ağ kurdu(Yponometua malinellus) 20 ml/100 l su 14 gün
Elma Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella) 20 ml/100 l su 14 gün
Pamuk Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis) 30 ml/da 14 gün

* Elma iç kurduna karşı mücadele yapılan bahçelerde ayrıca galeri güvesine karşı ilaçlamaya gerek yoktur.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Bestmilyn ilacını bir sezon içinde 1-3 kezden fazla kullanmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15  harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

 

- Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında ilaç fitotoksik değildir.

- Yağmurla yıkanmaya dayanıklıdır. Fakat ilaçlamadan hemen sonra yağmur yağmışsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. 

- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. 

- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. 

- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. 

- Arılara zehirlidir.  Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. 

- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız. 

- Bitki koruma ürünü  serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.

 

 

BESTMİLYN  Genel olarak aynı formülasyon şeklindeki diğer tarım ilaçları ile karıştırılarak kullanılabilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

DIFLUBENZURON:

Sistemik olmayan kontak ve mide etkili böcek büyüme düzenleyicisidir. 

Kitin sentezi inhibitörüdür (Type 0 (Lepidopteran))

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armut psillidine karşı:, Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 15’den fazlasında üzerinde bulaşma görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Elma içkurdu: Elmada elma iç kurdu’na karşı uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elmaiç kurudu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu : Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içerisine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.

Elmada Armut yaprak galerigüvesi: Her ağaçtan 20 adet olmak üzere en az 5 ağaçtan, belirlenen yerlerden yaprak alınıp canlı larva sayılmalıdır. Yaprak başına 4 veya daha fazla larva varsa uygulama yapılmalıdır.

Pamuk yaprakkurduna karşı: 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler