BESTOPİK 240 EC

BESTOPİK 240 EC

BESTOPİK 240 EC

Herbisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday Yabani yulaf(Avena spp.) 20 ml/da
Buğday Kuş yemi (Phalaris spp.) 20 ml/da
Buğday Tilki kuyruğu(Alopecurus myosuroides) 200 ml/da
Buğday Delice(Lolium temulentum) 200 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilac aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Dar yapraklı yabancı otların yanı sıra geniş yapraklı yabancı otlar da kontrol edilmek istendiğinde Triasulfuron+Dicamba terkipli ilaçlarla karışım halinde kullanılabilir. Bestopik 240 EC sulfonylurea ve 2,4-D terkipli ilaçlarla karışım halinde kullanılmamalıdır. Bestopik 240 EC buğday fungisitleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

Bestopik 240 EC Buğdayda dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan yabancı ot ilacıdır. Bestopik 240 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Yabancı ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkisi bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener)  metabolizmayı teşvik eder. İlacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:Bestopik 240 EC orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 20-40 litre su kullanılarak, traktörle çekilen pülverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada, atomizör veya sırt pülverizatörü kullanılması tavsiye edilmez. İlaçlı mahlulün mütecanis dağılımı için düz, yelpaze meme (püskürtme açısı: 110 derece) kullanılmalıdır. Pompa basıncı 2-3 atm olmalı. Bitkiler ilaçlı mahlul ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır.

Bestopik 240 EC, buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-emergence) örneğin buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir.

Bestopik 240 EC  'den en iyi sonuç; yabancı otların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin ılık, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. İlacın kalıcı etkisi olmadığından, ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler.

İlaçlamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

MÜNAVEBE ESNEKLİĞİ

Bestopik 240 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

KISITLAMA

Bestopik 240 EC’ nin; buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler