BESTUGAN

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (sera) İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 50 ml /100 l su nimf, ergin 3 gün
Çilek İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 50 ml/100 l su nimf, ergin 3 gün
Çilek Pamuk kırmızıörümceği(Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/100 l su nimf, ergin 3 gün
Domates İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 50 ml/100 l su nimf, ergin 3 gün
Domates Pamuk kırmızıörümceği(Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/100 l su nimf, ergin 3 gün
Domates Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 60 ml/100 l su larva, nimf 3 gün
Elma Avrupa kırmızıörümceği(Panonychus ulmi) 50 ml / 100 l su yumurta, larva, nimf, ergin 14 gün
Hıyar (sera) Pamuk kırmızıörümceği(Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/100 l su nimf, ergin 3 gün
Karanfil (sera) İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 50 ml/100 l su nimf, ergin -
Karpuz İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 50 ml/da nimf, ergin 3 gün
Karpuz Pamuk kırmızıörümceği(Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/da nimf, ergin 3 gün
Kornişon (Sera) Pamuk kırmızıörümceği(Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/100 l su nimf, ergin) 3 gün
Pamuk İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 40 ml/da yumurta, nimf, ergin 21 gün
Pamuk Pamuk kırmızıörümceği(Tetranychus cinnabarinus) 40 ml/da yumurta, nimf, ergin 21 gün
Patlıcan İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 50 ml/da nimf, ergin 3 gün
Patlıcan Pamuk kırmızıörümceği(Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/da nimf, ergin 3 gün

Bestugan ( 240 g/l Spiromesifen ), Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

SPIROMESIFEN

Lipid biosentez (yağ sentezi) inhibitörüdür. Kontakt etkilidir. Beyaz Sinek ve Kırmızı Örümceklerin gelişmelerini ve doğurganlıklarını etkiler aynı zamanda ovisittir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamuk - Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates, Patlıcan Hıyar, Kornişon ve Biber- Kırmızıörümcekler: Domates, patlıcan, hıyar ve kornişon yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Biber gibi ufak yapraklı sebzelerde, yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.biber gibi ufak yapraklı sebzelerde, yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates - Tütün beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Karpuz - Kırmızıörümcekler: Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı sayılan yaprak adetine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Çilek - Kırmızıörümcekler:
Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.
Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu - Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Karanfil (Sera) - İki noktalı kırmızıörümcek: Süs bitkisi ekim alanları sık sık kontrol edilerek özellikle yaprakların altında kırmızıörümcek aranır. Lokal bulaşma tespit edildiğinde ilaçlı mücadele sadece buralarda, sera veya açık alanlarda genelde yaygın bir bulaşmaya rastlandığında tamamı ilaçlanır.

Elma-Avrupa kırmızı örümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler