BESTUTAX

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Mısır Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yaprak döneminde uygulanır. 35 gün
Mısır Semizotu(Portulaca oleracea) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yaprak döneminde uygulanır. 35 gün
Mısır Darıcan(Echinochloa crus-galli) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yaprak döneminde uygulanır. 35 gün
Mısır Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yaprak döneminde uygulanır. 35 gün
Mısır Topalak (Cyperus rotundus) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yaprak döneminde uygulanır. 35 gün
Mısır İmampamuğu (Abutilon theophrasti) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yaprak döneminde uygulanır. 35 gün
Mısır Yabani Bamya (Hibiscus trionum) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yaprak döneminde uygulanır. 35 gün
Mısır Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yaprak döneminde uygulanır. 35 gün
Mısır Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yaprak döneminde uygulanır. 35 gün
Mısır Yapışkan ot(Setaria verticillata) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yaprak döneminde uygulanır. 35 gün
Mısır Kanyaş (Sorghum halepense) 200 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-6 yaprak döneminde uygulanır. 35 gün

Bestutax® mısır tarlalarında sorun olan geniş ve dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili yabancı ot ilacıdır. 

Bestutax® Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Organik fosforlu bir insektisit ile mısırda yapraktan uygulama yapıldıysa 7 gün içinde Bestutax kullanılmamalıdır.

Bestutax® esas itibariyle sürgünlerin yapraklarından ve köklerden alınarak bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) taşınır ve uygulamadan hemen sonra büyümeyi durdurur, ilacın etkili maddelerinden biri olan mesotrione, yabancı otlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur, klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar böylece yabancı otları öldürür. Nicosulfuron ise sulfonylurea grubundan bir aktif madde olup ALS enzimi sentezi inhibitörüdür. Bu enzime temel protein bloklarından valine ve isoleucine’in yapımında ihtiyaç vardır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

Bestutax mısır tarlalarında sorun olan geniş ve dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik etkili bitki koruma ürünüdür. Bestutax esas itibariyle sürgünlerin yapraklarından ve köklerden alınarak bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) taşınır ve uygulamadan hemen sonra büyümeyi durdurur, bitki koruma ürününün etkili maddelerinden biri olan mesotrione, yabancı otlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur, klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar böylece yabancı otları öldürür. Nicosulfuron ise sulfonylurea grubundan bir aktif madde olup ALS enzimi sentezi inhibitörüdür. Bu enzime temel protein bloklarından valine ve isoleucine’in yapımında ihtiyaç vardır.

Uygulama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kutikula oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk, nemli, kurak hava koşulları ve gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk açılması görülebilir. Ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden olmaz. Uygulamalar günün sıcak saatlerinde yapılmamalıdır. Uygulamadan sonra 4-5 saat içinde yağış olmamalıdır. İyi bir ot kontrolü için, dekara 20-40 L su, yelpaze hüzmeli meme ile iyi bir kaplama uygulama yapılmasına dikkat edilmelidir.

BİTKİ TOLERANSI: Bestutax sadece mısırda kullanılabilen bir bitki koruma ürünüdür. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında mısır tarafından iyi tolere edilir. Tohum üretimi için ekilen mısır tarlalarında kullanılması önerilmez. Tatlı mısır ve patlatmalık mısır çeşitlerinde kullanılmaz.

MÜNAVEBE VE TEKRAR EKİM: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise, hemen tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday ve arpa ekilebilir.

DİKKAT: Şekerpancarı, bezelye, bakla ekimi Bestutax uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilmez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken ugulama yapılmamalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler