BİG-MECH

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis) 30 ml/da larva 7 gün
Hıyar (sera) Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis) 30 ml/100 l su larva 7 gün
Kornişon (Sera) Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis) 30 ml/100 L su larva 7 gün
Mısır Çizgili Yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 20 ml/da larva 35 gün
Pamuk Pamuk yaprakkurdu(Spodoptera littoralis) 30 ml/da larva 28 gün

İlacın Özellikleri ve Etki Şekli:
Big-Mech, kitin sentezini önleyerek etkili olan bir böcek ilacıdır. Yaprak kurtları larvaları üzerine etkilidir. Temastan ziyade mide yoluyla etki eder. Big-Mech esas itibariyle BKÜ uygulanmış bitki kısımlarının üzerinde kalır. Sistemik olmayıp güçlü bir larva öldürücü bitki koruma ürünüdür. Bitki koruma ürünü uygulanmış larva uygun şekilde gömlek değiştirmez.

BİG-MECH (Lufenuron 50 g/L) Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan  BİG-MECH (Lufenuron 50 g/L) önce ayrı bir kapta  bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu  yarısına kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir.Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır.İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.  
İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Kullanma şekli:
Big-Mech, ilk dönem ve son dönem larva üzerinde eşit şekilde etkili olmakla birlikte, haşere zararının en iyi önlenmesi bakımından larva sayısının uygulama için uygun düzeye geldiği zaman ve ilk dönemlerinde uygulama yapılması tavsiye edilir.

Pamuk – Pamuk Yaprakkurdu:Bitki başına, 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni inficar (ocak) görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir.

Biber, Hıyar ve Kornişon – Pamuk Yaprakkurdu:100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında daha iyi sonuç alındığından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Mısır – Çizgili Yaprakkurdu:Tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Bitki Tahammülü:

Tavsiyelere uygun kullanıldığında tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler