BİO CURE F

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Hıyar (sera) Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü (Fusarium spp., Phythium spp., Rhizoctonia spp.) 300 ml/da (damlama)

Trichoderma viride toprak kökenli bir organizma olup, toprak kaynaklı hastalıklara karşı iyi bir etki göstermektedir. Hedef patojenlere karşı yüksek düzeyde besin rekabeti sağlayarak asıl etkisini sağlar. Patojenlere karşı gösterdiği hiperparazitik etki de diğer yönden tamamlayıcı bir diğer etki mekanizmasıdır.

Uygulama damlama sulama sistemi ile yapılır. Uygulamadan önce damlama sulama sistemi 15 dakika açık bırakılır, daha sonra uygulamaya geçilir ve uygulama yarım saat içinde bitirilir. Uygulama esnasında toprağın tavda olmasına dikkat edilir. İlacın kök sistemine ulaşması için uygulamadan sonra damlama sulama sistemi 15 dakika daha çalıştırılır.  Uygulama en kısa sürede tamamlanmalıdır. Karışımın pH’sı 6,5 - 8 arasında olmalıdır.

Bio-Cure F’in kimyasal bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bio-Cure F uygulaması ile kimyasal bitki koruma ürünü uygulaması arasında 15 gün beklenmesi tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır.

Kalibrasyon: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10 u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

Uygulama Ekipmanının Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra tank temiz su ile doldurularak sistem çalıştırılır. Tankın ve damlama sulama sisteminin temizlenmesi sağlanır. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Hıyar (sera) Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü: Solgunluk ve kök çürüklüğü hastalıklarına karşı mücadele toprak boşken dezenfeksiyon amacı ile yapılır. 1. Uygulama dikimden 1 hafta önce dikim için hazırlanmış sıralara, 2. uygulama fide dikiminin hemen sonrasında, 3. Uygulama 2. Uygulamadan 15 gün sonra, gerek görüldüğü takdirde 15 gün aralıklar ile uygulamaya devam edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler