BIO NEMATON

BIO NEMATON

BIO NEMATON

Biyolojik & Botanik

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Biber (sera) Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 5 ml/litre su Larva
Domates (sera) Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 5 ml/litre su Larva
Hıyar (örtü altı) Kök ur nematodu (Meloidogyne spp.) 5 ml/litre su (500 ml/da) Larva
Patates Kök ur nematodu (Meloidogyne chitwoodi) 500 ml/da

Bio-Nematon’u fungisitler ile karıştırmayın. Bir Bio-Nematon uygulaması ile bir fungisit uygulaması arasında en az 15 gün beklenmesi tavsiye edilir.

Paecilomyces lilacinus fungusunun sporları, nematodlar ile temasa girdiklerinde tüm nematoda gelişmeye başlarlar. Büyüyüp çoğalarak nematodları felç eder ve öldürürler

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken BKÜ ve su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır.

Kalibrasyon:
Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10’u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

İlaçlama Makinesinin Temizliği:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra tank temiz su ile doldurularak sistem çalıştırılır. Tankın ve damlama sulama sisteminin temizlenmesi sağlanır

İlaçlama, damlama sulama sistemi ile her bir uygulama için litre başına 5 ml ilaç verilerek yapılır. Uygulamadan önce damlama sulama sistemi 1 saat açık bırakılır, daha sonra uygulamaya geçilir ve uygulama yarım saat içinde bitirilir. Uygulama esnasında toprağın tavda olmasına dikkat edilir. İlacın kök sistemine ulaşması için uygulamadan sonra damlama sulama sistemi 15 dakika daha çalıştırılır. İlaçlama en kısa sürede tamamlanmalıdır. Karışımın pH'sı 4,5-8,5 arasında olmalıdır.

Domates, Hıyar ve Biber (Kök ur nematodu):

1.Uygulama: Dikimden 15 gün önce. Serada kullandığımız su miktarına göre litre başına 5 ml. Bio-Nematon uygulanmalıdır.

2.Uygulama: Fideleri seraya aktarmadan 1 gün önce uygulanır. Kullandığımız su miktarına göre litre başına 5 ml. Bio-Nematon uygulanmalıdır.

3.Uygulama: Dikimden 6-8 hafta sonra kullandığımız su miktarına göre litre başına 5 ml. Bio-Nematon uygulanmalıdır.   

Patates (Kök ur nematodu):
1.Uygulama patates dikiminden hemen önce toprağa yapılmalıdır. 2. 3. ve 4. uygulamalara 21 gün ara ile devam edilir. Uygulamalar yapıldıktan sonra 15 dakika sulama sistemi çalıştırılarak bitki koruma ürününün toprak içerisine nüfuz etmesi sağlanır. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli memeler kullanılarak, dekara 40 l/su gelmesi sağlanmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler